Tusinde tak for jeres deltagelse på CPOP dag den 22 maj 2014

Her kan du finde oplægsholdernes præsentationer

Velkomst, se HER

Filmen “nyt fra regioner, kommuner og faggrupper” kan ses HER

Årsrapport v/ Helle Rasmussen, national koordinator for CPOP se HER

Projektevaluering v/ Susanne Hygum Sørensen, Specialergoterapeut – Børn, se HER

Cerebral Parese registret– CP i Danmark og de sociale konsekvenser af CP v/ Peter Uldall, professor, Overlæge, lægelig leder af CP Registret, Statens Institut for folkesundhed, SDU (kommer snarest)

20 år med CPUP i Sverige v/ Gunnar Hägglund, Professor, Overlæge, Ortopædkir. Afdeling, Lund Universitetshospital, Sverige, se HER

Forskning inden for postural kontrol v/ Derek Curtis,  Msc, Ph.d. studerende, Hvidovre Hospital, se HER

Model for tværfagligt og tværsektorielt tilbud til nyligt diagnosticerede børn med CP v/ Hec care v/ Helle Larsen, Fysioterapeut. Jonas Jensen, Ergoterapeut. Sofie Ejlersen, Cand. Psych. Patricia Behrend, Med., Fysioterapeut, se HER

Nyt fra protokollerne v/ Kirsten Nordbye- Nielsen, specialist i pædiatrisk fysioterapi, cand.scient.san, koordinator/forskningsfysioterapeut i Region Midtjylland  HER og Louise Laursen, ergoterapeut, master i sundhedsantropologi, koordinerende ergoterapeut for CPOP i Region Hovedstaden, se HER

Dynamisk tuning af AFO til børn med CP- Inspireret af fysioterapeut Elaine Owens principper v/Helle Harboe, Aut. Bandagist, Ortos A/S i Odense, se HER

Valg af underekstremitets ortoser til børn med CP. Med eller uden led. V/ Eva Helena Langton, Stats. Aut. Bandagist, Bandagist centret, se HER

Håndortoser – fordele og ulemper v/  Kirsten C. Pedersen, specialistergoterapeut i Håndterapi – Ergoklinikken, Tåstrup, se HER

Deltagelse og livskvalitet - SPARCLE v/Susan Ishøy Michelsen, forsker, læge, Ph.d., Statens Institut for folkesundhed, SDU, se HER

Link til SPARCLE undersøgelsen http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2010/Cerebral%20parese.aspx

Præsentation af CPCHILD - et spørgeskema til børn på GMFCS niveau IV og V Peter Buxbom, Reservelæge, Ph.d.- studerende, Ortopædisk afdeling, Hvidovre Hospital, se HER og v/ Kirsten Nordbye- Nielsen, specialist i pædiatrisk fysioterapi, cand.scient.san, koordinator/forskningsfysioterapeut i Region Midtjylland, se HER

Du kan hente programmet HER

Du kan hente deltagerlisten HER

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Louise Laursen louise@cpop.dk eller Mette Røn Christensen mette@cpop.dk