Præsentationer fra CPOP dag 2014

“Velkomst” v. Helle Mätzke Rasmussen kan hentes HER

Filmen “nyt fra regioner, kommuner og faggrupper” kan ses HER

“Årsrapport” v. Helle Mätzke Rasmussen kan hentes HER

“Projektevaluering – Implementering af den ergoterapeutiske del i Region Syddanmark” v. Susanne Hygum Sørensen kan hentes HER

“20 år med CPUP i Sverige” v. Gunnar Hägglund kan hentes HER

“Forskning inden for postural kontrol” v. Derek Curtis kan hentes  HER

“Model for tværfagligt og tværsektorielt tilbud til nyligt diagnosticerede børn med CP” v. Hec care v. Helle Larsen, Jonas Jensen, Sofie Ejlersen & Patricia Behrend kan hentes HER

“Nyt fra protokollerne” v. Kirsten Nordbye- Nielsen og Louise Laursen kan hentes  HER  og HER

“Dynamisk tuning af AFO til børn med CP- Inspireret af fysioterapeut Elaine Owens principper” v. Helle Harboe kan hentes HER

“Valg af underekstremitets ortoser til børn med CP. Med eller uden led” v. Eva Helena Langton kan hentes HER

“Håndortoser – fordele og ulemper” v. Kirsten C. Pedersen kan hentes HER

“Deltagelse og livskvalitet – SPARCLE” v. Susan Ishøy Michelsen kan hentes HER. SPARCLE undersøgelsen kan findes HER

“CPCHILD – et spørgeskema til børn på GMFCS niveau IV og V” v. Peter Buxbom kan hentes  HER og v/ Kirsten Nordbye- Nielsen kan hentes HER

Programmet kan hentes HER