Program 

8.30-9.00 Registrering. Morgenkaffe i udstillingslokalet

9.00-9.20 Velkomst og årsrapport v/ Mette Johansen, national koordinator for CPOP

9.20-10.05 Learning induced plasticity and early intervention in children with CP v/ Hans Forssberg, professor, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

10.05-10.35 Pause – mulighed for at besøge udstillingslokalet

10.35-11.20 Dyskinetic Cerebral Palsy v/ Elegast Monbaliu, PT, PhD, Assistant Professor KU Leuven

11.20-11.40 Klinisk ganganalyse til børn med cerebral parese – Delresultater fra kliniske forskningsprojekter v/ Helle Mätzke Rasmussen, Fysioterapeut, ph.d., Ortopædkirurgisk Forskningsenhed OUH / SDU og R82

11.40-12.40 Frokost i udstillingslokalet

12.40-14.05 Faggruppemøder – Se særskilt program nedenfor

14.05-14.35 Pause – mulighed for at besøge udstillingslokalet

14.35-15.10 Udtrætning og CP v/ Klaus Christensen, Psykolog i Spastikerforeningen

15.10-15.45 Cerebral Parese: Fra et Helhedsorienteret og Tværfagligt Perspektiv v/ Kristian Moltke Martiny, Ph.D i Filosofi og Neurovidenskab, Center for Subjektivitetsforskning, Institut for Medier, Erkendelse, og Formidling, Københavns Universitet.

15.45-16.00 Farvel og på gensyn v/ Mette Johansen, national koordinator for CPOP

 

Faggruppemøder kl. 12.40-14.05

Neuropædiatere & ortopædkirurger
12.40-13.10 Microbiota and Brain Development: Implications for Neurodevelopmental Disorders v/ Hans Forssberg, professor, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden

13.10-14.05 CPOPs fremtid som klinisk kvalitetsdatabase og opfølgningsprogram – hvad er vigtigt for børnene, familierne og behandlerne?
v/ Ulrike Dunmkhase-Heinl, overlæge, Kolding
Sygehus

Ergoterapeuter, fysioterapeuter, bandagister & sygeplejersker
12.40-13.10: Discrimination between dystonia and choreoathetosis in dyskinetic cerebral palsy v/ Elegast Monbaliu PT, PhD, Assistant Professor KU Leuven

13.10-13.40: Dysfagi hos børn og unge med CP v/ Vibeke Forchhammer, ergoterapeut Børneterapien i Gentofte

13.40-14.05: Gå glad til mad v/ Christina Saugstrup Jensen og Katrine Buur, Ergoterapeuter på Odense Universitetshospital,
rehabiliteringsafd.

Program findes i pdf  her