Maj 2013

CPOP DAG 2013

Velkomst v. Helle Mätzke Rasmussen

Landet Rundt
Region Syddanmark (inkl. Årsrapport) v. Helle Mätzke Rasmussen
Region Midtjylland v. Kirsten Nordbye-Nielsen
Region Hovedstaden v. Louise Laursen og Mette Røn Christensen

Aktuelle Forskningsprojekter
Geografiske forskelle i behandlingen v. Gija Rackauskaite
Smerter og CP v. Line Kjeldgaard Pedersen
Forskning på HEC v. Jakob Lorentzen
Gangfunktion hos børn med CP v. Helle Mätzke Rasmussen
Nyt om opfølgning af kognition v. Louise Bottcher og Klaus Christensen

Faggruppemøder
Behandlingsredskaber og hjælpemidler v. Karin H. Theilgaard og Annette L. Stougaard
Faggruppemøde for ergoterapeuter v. Susanne Hygum Sørensen
Håndkirurgisk team v. Alice Ørts og Anja
CIMT
Faggruppemøde for fysioterapeuter v. Kirsten Nordbye-Nielsen
Familie centreret praksis v. Jytte Falmår
Rammer for klinisk praksis: Lovgivning v. Mirjam Gismervik
Bedste tilgængelige evidens: Kliniske retningslinjer v. Helle Mätzke Rasmussen
Case fra praksis v. Maja Wolf
Case fra praksis v. Dorthe Blåbjerg Molboe

Tværfaglige konsultationer
Tværfaglige konsultationer v John Østergaard
Erfaringer med Indsatsplanen i CPOP Region Midtjylland v. Kirsten Nordbye-Nielsen og v. Gija Rackauskaite

November 2012

Møde om CPOP i Roskilde den 2.11.2012

Baggrund og erfaringer med CPOP v. Helle Mätzke Rasmussen

Håndfunktion hos børn med CP
Håndkirurgisk Team OUH og CPOP afholdte temadagen ”Opfølgning og Indsatser for håndfunktion hos børn med cerebral parese” den 1.11.2012

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP

Redskaber til vurdering og undersøgelse af håndfunktion

Den tværfaglige konsultation og Indsatsplan

Håndkirurgisk konsultation

Neuropædiatriske indsatser

Håndkirurgiske indsatser

Ergoterapeutiske indsatser som opfølgning på håndkirurgi

Bandagistfaglige indsatser

Ergoterapeutiske indsatser

Oktober 2012

CPUP Dagarna i Malmø

Årsrapport 2012 (Sverige – Danmark – Norge)

Forbedring af den fysioterapeutiske protokol – Spørgeskema undersøgelsen v. Helle Mätzke Rasmussen

CP Conference 2012 i Pisa

Children with CP-implementation of standardized measurements and ICF based treatment plans v. Kirsten Nordbye-Nielsen

Structural properties of quality in the cerebral palsy follow-up program in Denmark (CPUP) v. Helle Mätzke Rasmussen

Presentation of CPOP and CPUP are availble here – The treatment plan are avaible here

August 2012

Møde om CPOP i Nykøbing Falster den 28.8.2012

Baggrund og erfaringer v. Helle Mätzke Rasmussen

Juni 2012

kvalificering af træningsindsatserne til børn med cerebral parese

Hvad gør børn med CP særlige? v. Helle Mätzke Rasmussen

Erfaringer fra CPOP-I v. Susanne Hygum Sørensen

Styrketræning v. Annette Sandahl Christiansen

Oplæg og afprøvning af ICF-CY v. Helle Mätzke Rasmussen

CPOP i Region Midtjylland v. Kirsten Nordby-Nielsen

Informationer om Surveillance of Cerebral Palsy in Europe, kan findes her

Indsatsplan efter tværfaglig konsultation kan hentes her

Maj 2012

CPOP DAG 2012

Velkommen, Årsrapport og afslutning ved Ulrike Dunkhase-Heinl, Niels Wisbech Pedersen og Helle Mätzke Rasmussen

Håndkirurgi ved Hans Tromborg

CPOP øst for storebælt ved Niels Ellitsgaard

Region Midtjylland ved Kirsten Nordbye-Nielsen

Erfaringer fra CPOP-I (begge) ved Kirsten Nordbye-Nielsen og Susanne Hygum Sørensen

Baclofen til børn med CP ved Peter Born

Botulinum toxin v. Ulrike Dunkhase-Heinl

Faggruppe Fysioterapeuter og bandagister ved. Helle Mätzke Rasmussen og Kirsten Nordbye-Nielsen

Maj 2011

CPOP DAG 2011

Velkomst ved Niels Wisbech Pedersen

Årsrapport ved Ulrike Dunkhase-Heinl, Niels Wisbech Pedersen og Helle Mätzke Rasmussen

CPOP øst for Storebælt Ved Niels Ellitsgaard

CPOP-I ved Kirsten Nielsen

Opfølgning af OE ved Susanne Hygum Sørensen

Studieophold Gillette ved Niels Wisbech Pedersen

Opfølgning af OE i CPUP ved Marianne Arner, CPUP

Ny viden fra Sverige og Norge ved Kirsten, Helle & Susanne

Referenseprogram for cerebral parese, Habiliteringssentret i Vestfold, kan hentes her

REGIONALT VÅRDPROGRAM, Cerebral pares hos barn och ungdom 2010 fra Stockholms Läns Landsting, kan hentes her

Cerebral Parese – Behandlingsmuligheder og regimer på Hvidovre Hospital, kan hentes her

Faggruppe – Fysioterapeuter v. Kirsten og Helle

Faggruppe – Ergoterapeuter v. Susanne

Maj 2010

CPOP DAG 2010

Velkomst v. Malene Munch Fabricius

CPOP – Hvor langt er vi nået? v. Niels Wisbech, Ulrike Dunkhase-Heinl, Helle Mätzke Rasmussen

CPOP satspulje projekt v. Susanne Hygum Sørensen og Kirsten Nielsen

Biomekanisk ganganalyse herunder Ganganalysens fremtidige rolle i CPOP v. Lisbeth Torp-Pedersen

De fysioterapeutiske indsatser i forbindelse med behandling med Botulinum toksin v. Anne Willads, Hanne Jensen og Helle Mätzke Rasmussen

Biomekanisk bevægelsesanalyse til vurdering af ryggen v. Lisbeth Hansen, Malene Luun og Regnhild Løberg

Vurdering af overekstremitetsfunktion med bevægeanalyse og funktionstest v. Vibeke Forchhammer

Maj 2010

Temadag 1.2.2012 om Fysioterapeutiske indsatser i forbindelse med BoNT-A behandling

Velkomst

De fysioterapeutiske indsatser

Opsamling

Du kan finde referater fra de enkelte workshops her