Tværfaglige CPOP kurser i den fysio- og ergoterapeutiske protokol

Kursene består af en introduktion til CPOP, gennemgang af den fysio- og ergoterapeutiske protokol, afprøvning af ledmålinger i praksis og vejledning i indtastning i databasen. Det er gratis at deltage i kurserne.

CPOP kursus  d. 22. august 2019, Hvidovre Hospital

Torsdag d. 22. august fra kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol på Hvidovre hospital.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere.

Tilmelding til kurserne kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk.

CPOP kursus d. 19. september 2019, Aalborg Universitetshospital

Torsdag den 19. september afholders kursus i den fysio. og ergoterapeutiske protokol på Aalborg Universitetshospital.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Nordjylland, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere.

Tilmelding til kurserne kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til m.johansen1@rn.dk.

Øvrige kurser

GMFM kursus d. 8 november 2019, Hvidovre hospital

Fredag d. 8 november 2019 kl. 8.00-16.00 afholdes GMFM-66 kursus på Hvidovre Hospital.

Pris 800 kr. + moms.

Tilmelding: navn, arbejdsplads, arbejdspladsadresse, betalingsoplysninger (EAN, CVR nr, P-nr) til mette.roen.kristensen@regionh.dk

GMFM kursus d. 14 juni 2019, Aarhus Universitetshospital i Skejby

Fredag d. 14. juni  kl. 8.00-16.00 afholdes GMFM kursus på Aarhus Universitetshospital i Skejby. 

Pris 800 kr. + moms.

Program for dagen kan ses her.

Tilmelding og yderligere information, kontakt regional koordinator Kirsten Nordbye-Nielsen: kirsn1@rm.dk