Tværfaglige CPOP kurser i den fysio- og ergoterapeutiske protokol

Kursene består af en introduktion til CPOP, gennemgang af den fysio- og ergoterapeutiske protokol, afprøvning af ledmålinger i praksis og vejledning i indtastning i databasen. Det er gratis at deltage i kurserne.

CPOP kursus  d. 27. september 2019, Kolding Sygehus

Fredag d. 27. september 2019 fra kl. 9.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol på Kolding Sygehus.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Syddanmark, som arbejder med børn med CP.

Tilmelding til kurserne kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til helle.s.poulsen@rsyd.dk eller tina.udemark.pasgaard@rsyd.dk.

CPOP kursus  i 26. november, Hvidovre Hospital

Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere.

Tilmelding til kurserne er gratis og kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk.

Øvrige kurser

GMFM kursus d. 8 november 2019, Hvidovre hospital

Fredag d. 8 november 2019 kl. 8.00-16.00 afholdes GMFM-66 kursus på Hvidovre Hospital.

Pris 800 kr. + moms.

Tilmelding: navn, arbejdsplads, arbejdspladsadresse, betalingsoplysninger (EAN, CVR nr, P-nr) til mette.roen.kristensen@regionh.dk