CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 11. oktober

Torsdag den 11. oktober 2018 fra kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol på Hvidovre hospital.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Tilmelding til kurserne kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk.

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 21. marts – ikke flere pladser!

Onsdag den 21. marts 2018 fra kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol på Hvidovre hospital.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Tilmelding til kurserne kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk.

 

GMFM kursus d.28. september 2018

Fredag d. 28 september 2018 afholdes kursus i GMFM-66 testen på Hvidovre hospital fra kl. 8-16. Deltagelse koster 800 kr. + moms.  Kurserne udbydes af CPOP med sparring fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter. Kurserne er primært for fysioterapeuter med login til CPOP database. Kurset gennemføres ved 24 deltagere. Undervisere er Lone Nielsen og Kirsten Nordbye-Nielsen. Tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til mette.roen.kristensen@regionh.dk. Du kan læse mere omkring forberedelse til GMFM-66 kurset her

Vedr. GMAE-2  scorings programmet se her for problemløsning ved downloading. Dansk version af test kan ses her

Hvis du ønsker at få mere viden om GMFM testen og  evt. nye kurser, er du velkommen til at kontakte de regionale koordinatorer.