GMFM kursus d. 14. september 2018 (kurset er fyldt)

Fredag d. 14 september 2018 afholdes kursus i GMFM-66 testen på Hvidovre hospital fra kl. 8-16. Deltagelse koster 800 kr. + moms.  Kurserne udbydes af CPOP med sparring fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter. Kurserne er primært for fysioterapeuter med login til CPOP database. Kurset gennemføres ved 24 deltagere. Undervisere er Lone Nielsen og Kirsten Nordbye-Nielsen. Tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til mette.roen.kristensen@regionh.dk. Du kan læse mere omkring forberedelse til GMFM-66 kurset her

Vedr. GMAE-2  scorings programmet se her for problemløsning ved downloading. Dansk version af test kan ses her

Hvis du ønsker at få mere viden om GMFM testen og  evt. nye kurser, er du velkommen til at kontakte de regionale koordinatorer.

Kommende tværfaglige kurser i den fysio- og ergoterapeutiske protokol

 

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol d. 30. august 2018

Torsdag d. 30. august 2018 fra kl. 9.00-15.00 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol på Kolding Sygehus.

Kurset består af en introduktion til CPOP, gennemgang af den fysio- og ergoterapeutiske protokol, afprøvning af ledmålinger i praksis og vejledning i indtastning i databasen. Kurset er målrettet ergo- og fysioterapeuter fra Region Syddanmark, som arbejder med børn med cerebral parese født fra 2003 og frem. Det er gratis at deltage fraset transport og frokost.

Tilmelding med angivelse af navn, stilling, arbejdssted og emailadresse sendes til Mirjam Gismervik på email mirjam.gismervik@rsyd.dk

 

CPOP kursus d. 18. september 2018, Aalborg Universitetshospital

Tirsdag d. 18. september 2018 fra kl. 9.00-15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol på Aalborg Universitetshospital.

Kurset består af en introduktion til CPOP, gennemgang af den fysio- og ergoterapeutiske protokol, afprøvning af ledmålinger i praksis og vejledning i indtastning i databasen. Kurset er målrettet ergo- og fysioterapeuter fra Region Nordjylland, som arbejder med børn med cerebral parese født fra 2007 og frem. Kurset vil være gratis. Der kan købes frokost i kantinen.

Tilmelding med angivelse af navn, stilling, arbejdssted og emailadresse sendes til Mette Johansen på email m.johansen1@rn.dk

 

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 11. oktober 2018

Torsdag den 11. oktober 2018 fra kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol på Hvidovre hospital.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Tilmelding til kurserne kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk.