Tværfaglige CPOP kurser i den fysio- og ergoterapeutiske protokol

Kursene består af en introduktion til CPOP, gennemgang af den fysio- og ergoterapeutiske protokol, afprøvning af ledmålinger i praksis og vejledning i indtastning i databasen. Det er gratis at deltage i kurserne.

CPOP kursus d. 3. september 2020, Sygehus Lillebælt, Kolding

Næste tværfaglige kursus i den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol i CPOP afholdes torsdag d. 3. september 2020 kl. 9.00-15.30 på Sygehus Lillebælt, Kolding.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Syddanmark og Region Midt, som arbejder med børn, der følges i CPOP.

Deltagelse er gratis og tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og mailadresse til tina.udemark.pasgaard@rsyd.dk.

 

CPOP kursus d. 22. september 2020, Hvidovre Hospital 

Tirsdag d. 22. september 2920 kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det er forudsætning for deltagelse på kurset, at du arbejder med et eller flere børn, som følges i CPOP. 

Deltagelse på kurserne er gratis og tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk.

Øvrige kurser

HAI kursus. Der afholdes HAI kursus på Hvidovre Hospital d. 27. og 28. februar 2021. Læs mere i denne folder