Materiale om kommende og fra tidligere kurser og temadage – Find informationer i den relevante fane under “Kurser og temadage”

Findes der ikke en fane med titlen, se herunder:

Maj 2013

CPOP DAG 2013

Velkomst v. Helle Mätzke Rasmussen

Landet Rundt
Region Syddanmark (inkl. Årsrapport) v. Helle Mätzke Rasmussen
Region Midtjylland v. Kirsten Nordbye-Nielsen
Region Hovedstaden v. Louise Laursen og Mette Røn Christensen

Aktuelle Forskningsprojekter
Geografiske forskelle i behandlingen v. Gija Rackauskaite
Smerter og CP v. Line Kjeldgaard Pedersen
Forskning på HEC v. Jakob Lorentzen
Gangfunktion hos børn med CP v. Helle Mätzke Rasmussen
Nyt om opfølgning af kognition v. Louise Bottcher og Klaus Christensen

Faggruppemøder
Behandlingsredskaber og hjælpemidler v. Karin H. Theilgaard og Annette L. Stougaard
Faggruppemøde for ergoterapeuter v. Susanne Hygum Sørensen
Håndkirurgisk team v. Alice Ørts og Anja
CIMT
Faggruppemøde for fysioterapeuter v. Kirsten Nordbye-Nielsen
Familie centreret praksis v. Jytte Falmår
Rammer for klinisk praksis: Lovgivning v. Mirjam Gismervik
Bedste tilgængelige evidens: Kliniske retningslinjer v. Helle Mätzke Rasmussen
Case fra praksis v. Maja Wolf
Case fra praksis v. Dorthe Blåbjerg Molboe

Tværfaglige konsultationer
Tværfaglige konsultationer v John Østergaard
Erfaringer med Indsatsplanen i CPOP Region Midtjylland v. Kirsten Nordbye-Nielsen og v. Gija Rackauskaite

November 2012

Møde om CPOP i Roskilde den 2.11.2012

Håndfunktion hos børn med CP
Håndkirurgisk Team OUH og CPOP afholdte temadagen ”Opfølgning og Indsatser for håndfunktion hos børn med cerebral parese” den 1.11.2012

Oktober 2012

CPUP Dagarna i Malmø

CP Conference 2012 i Pisa

Presentation of CPOP and CPUP are availble here – The treatment plan are avaible here

August 2012

Møde om CPOP i Nykøbings Falster den 28.8.2012

Juni 2012

kvalificering af træningsindsatserne til børn med cerebral parese

Informationer om Surveillance of Cerebral Palsy in Europe, kan findes her

Indsatsplan efter tværfaglig konsultation kan hentes her

Maj 2012

CPOP DAG 2012

Maj 2011

CPOP DAG 2011

Maj 2010

CPOP DAG 2010

Maj 2010

Temadag 1.2.2012 om Fysioterapeutiske indsatser i forbindelse med BoNT-A behandling

Du kan finde referater fra de enkelte workshops her