Ansvaret for driften af CPOP er delt i centrale ansvarsområder og lokale ansvarsområder.

De centrale ansvarsområder

En central arbejdsgruppe er i samarbejde med den koordinerende fysioterapeut ansvarlig for:

  • Godkendelse og drift af klinisk kvalitetsdatabase, herunder Årsrapporten
  • Drift af den elektroniske database
  • Samarbejde med CPUP i Sverige, CPOP i Norge og CP-registret i Danmark
  • Overordnet kommunikation og information
  • Planlægning og afholdelse af CPOP DAG

De lokale ansvarsområder

Den lokale CPOP arbejdsgruppe på de fire sygehusenheder i Region Syddanmark er lokalt ansvarlige for:

  • Registrering af nye børn og ansvarlig for indhentelse af samtykke erklæringer
  • Sikre opfølgning og indsatser for det enkelte barn
  • Validering af data ved gennemgang af CPOP protokoller
  • Fungere som lokal support protokoller, manualer og databasen

Det aftales lokalt på den enkelte sygehusenhed, hvem der er varetager og er ansvarlig for de enkelte opgaver.

Læs mere om de lokale opgaver på siden  ”lokale opgaver”. Her kan du desuden finde inspiration og materiale til løsning af de lokale opgaver.