På denne side finder du:

  1. Lokale kontaktoplysninger,
  2. Oplysninger vedrørende organisering, koordinering og ansvarsdeling i CPOP
  3. Oplysninger om opfølgningen på fire sygehusenheder i Region Syddanmark
  4. Seneste nyheder for CPOP i Region Syddanmark

1. Lokale kontaktoplysninger

Kontakt omkring patientforløb, indsendelse af CPOP protokoller og spørgsmål vedr. lokale arbejdsopgaver kan ske til den sygehus enhed, hvor barnet følges.

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (SVS)
Lene Jeberg, lokal koordinator
Telefon: 79 18 23 75
E-mail: lene.vangsoe.jeberg@rsyd.dk
Adresse: Terapiafdelingen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Østergade 76, 6700 Esbjerg

Sygehus Sønderjylland (SHS)
Hanne Esbensen og Maike Tomaszewski, lokale koordinatorer
Telefon:  79 97 65 85
E-mail:hanne.esbensen@rsyd.dk
Adresse: Sygehus Sønderjylland, Rehabiliteringsklinikken, Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Sygehus Lillebælt i Kolding (SLB)
Christina North Larsen og Christina Hviid
Telefon: 76 36 28 11
E-mail: christina.north@rsyd.dk
Adresse: Terapiafdelingen, Sygehus Lillebælt, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding

Odense Universitetshospital (OUH)
Hanne Jensen og Anja Skriver, lokale koordinatorer
Telefon: 23 72 31 73
E-mail: hanne.jensen4@rsyd.dk
Adresse: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

2. Organisering, koordinering og ansvarsdeling i CPOP 

Regionale styregruppe i CPOP Region Syddanmark
Oversigt over medlemmer pr. maj 2017 inkl. mailadresser kan hentes her

Kommunale CPOP koordinatorer i Region Syddanmark
Oversigt over kommunale CPOP koordinatorer med kontakt-oplysninger kan hentes her

Tværsektoriel samarbejdsaftale
Det Administrative Kontaktforum (DAK) – som er det øverste administrative organ på sundhedsaftaleområdet i Region Syddanmark, har d. 25. januar godkendt et forslag om en tværsektoriel samarbejdsaftale vedrørende den ergo- og fysioterapeutiske del af CPOP. Samarbejdsaftalen kan hentes her her

CPOP koordination i Region Syddanmark
Oversigt over CPOP koordination i Region Syddanmark, snitflader mellem sektorer og koordinatorer kan hentes her her

3. Opfølgningen på de fire sygehuse

Fire sygehusenheder i Region Syddanmark anvender CPOP til opfølgningen af børn og unge med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer.

Hvert CPOP team har udarbejdet en kort beskrivelse af den tværfaglige konsultation. Læs mere her:

Der er udarbejdet en beskrivelse af de tværfaglige konsultationer, som kan hentes her

Tværfaglige håndkonsultationer

Udover de tværfaglige CPOP konsultationer afholdes der tværfaglige håndkonsultationer på Odense Universitetshospital. Du kan læse mere her

4. Nyheder

30.03.2019

Et vellykket arrangement for forældre til børn og unge med cerebral parese blev afholdt den 12. marts 2019 I Kolding.

Slides fra oplægget vedrørende Parasport Danmark kan hentes her og slides fra oplægget vedrørende fysio- og ergoterapi kan hentes  her

12.03.2018

Informationsmøde om CPOP for privatpraktiserende fysioterapeuter i Region Syddanmark som følger børn, der er inkluderet i CPOP afholdes d. 18.4.2018 – se mere her

6.10.2017

Invitation til informationsmøde om CPOP for kommunale ledere i Region Syddanmark

Mødet afholdes i Kolding d. 25. januar 2018 kl. 13.30-15.30, der er indkaldt pr. mail og invitationen kan ses her

29.11.17

Invitation til samarbejdsmøde mellem kommunale og regionale CPOP koordinatorer og kontaktpersoner i Region Syddanmark

Mødet afholdes på Sygehus Lillebælt d. 24. oktober kl. 9-11, der er indkaldt pr. mail og invitationen kan ses her

28.11.16

Rapport “Evaluering af de tværfaglige CPOP konsultationer i Region Syddanmark” kan hentes her

23.05.16

Der er indgået aftale om arbejdsdeling mellem region og kommuner ift. ansvar for udfyldelse af hhv. den fysio- og ergoterapeutiske protokol på Fyn/OUH

SOF-OUH har d. 27. april 2016 godkendt et oplæg om ansvarsdeling mellem region og kommune ift. indikator 2 og 3 i CPOP nationale kliniske kvalitetsdatabase – udfyldelse af den hhv. fysio- og ergoterapeutiske protokol. Aftalen findes på denne side under pkt. 2 Organisering og ansvarsfordeling. Formålet med at lave en sådan aftale er, at sikre at flest muligt børn får den fysio- og ergoterapeutiske opfølgning som CPOP og de faglige selskaber anbefaler og at man forbedrer kvalitet i praksis og dermed målopfyldelsen ift. indikator 2 og 3, som er et delt myndighedsansvar mellem region og kommune.

23.5.16

Fodbold for børn med cerebral parese fra Region Syddanmark – med træning i Vejle

Et anderledes hold i en normal sport. Målgruppen er børn med cp eller anden mild funktionsnedsættelse. For børn i alderen 7-14 år. Hvis det lyder som noget for dig, så foregår træningen på fodboldbanerne Vestbanevej 1A, 7100 Vejle, hver søndag fra kl. 16-17. I er velkomne til at komme og se og prøve om det er noget for jer.

I kan se mere under Vejle FC hjemmeside: http://www.vejlefc.dk/ungdom/cerebral-parese/

Implementering af den ergoterapeutiske del af CPOP

Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen har udarbejdet en kort status på projektet med implementering af den ergoterapeutiske del af CPOP i Region Syddanmark, som kan hentes her