På denne side finder du:

  1. Seneste nyheder fra CPOP i Region Syddanmark
  2. Kontaktoplysninger
  3. Organisering, koordinering og ansvarsdeling i CPOP
  4. Opfølgning på de fire sygehusenheder i Region Syddanmark

1. Nyheder fra Region Syddanmark

10.12.2021
NYT! Forældrearrangement afholdes d. 26. april 2022 i Kolding
Invitationen til forældrearrangementet findes her. Tilmelding skal ske til tina.udemark.pasgaard@rsyd.dk.

18.03.2021
Ny pjece med forældreinformation kan findes her.

30.03.2019
Et vellykket arrangement for forældre til børn og unge med cerebral parese blev afholdt den 12. marts 2019 i Kolding.
Slides fra oplægget vedrørende Parasport Danmark kan hentes her og slides fra oplægget vedrørende fysio- og ergoterapi kan hentes her

12.03.2018
Rapport “Evaluering af de tværfaglige CPOP konsultationer i Region Syddanmark” kan hentes her

23.05.16
Implementering af den ergoterapeutiske del af CPOP
Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen har udarbejdet en kort status på projektet med implementering af den ergoterapeutiske del af CPOP i Region Syddanmark, som kan hentes her

2. Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger på lokale koordinatorer i Region Syddanmark

Kontakt omkring patientforløb, indsendelse af CPOP protokoller og spørgsmål vedr. lokale arbejdsopgaver kan ske til den sygehus enhed, hvor barnet følges.

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (SVS)
Lene Jeberg, lokal koordinator
Telefon: 79 18 23 75
E-mail: lene.vangsoe.jeberg@rsyd.dk
Adresse: Terapiafdelingen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Østergade 76, 6700 Esbjerg

Sygehus Sønderjylland (SHS)
Hanne Esbensen og Maike Tomaszewski, lokale koordinatorer
Telefon:  79 97 65 85
E-mail:hanne.esbensen@rsyd.dk / maike.tomaszewski@rsyd.dk
Adresse: Sygehus Sønderjylland, Rehabiliteringsklinikken, Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Sygehus Lillebælt i Kolding (SLB)
Heidi Holst Karing og Christina Hviid, lokale koordinatorer
Telefon: 76 36 28 32
E-mail: heidi.holst.karing@rsyd.dk / christina.hviid@rsyd.dk
Adresse: Terapiafdelingen, Sygehus Lillebælt, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding

Odense Universitetshospital (OUH)
Susanne Muldager, Lone Helleberg og Anja Skriver, lokale koordinatorer
Telefon: 2054 3403 / 2126 2832
E-mail: susanne.muldager@rsyd.dk / lone.helleberg@rsyd.dk / anja.skriver@rsyd.dk
Adresse: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

Kontaktoplysninger på Regionale koordinatorer i Region Syddanmark

Helle Sneftrup Poulsen, ergoterapeut, Helle.S.Poulsen@rsyd.dk, 40240765
Tina Udemark Pasgaard,  fysioterapeut, Tina.Udemark.Pasgaard@rsyd.dk, 24418489

3. Organisering, koordinering og ansvarsdeling i CPOP 

Regionale styregruppe i CPOP Region Syddanmark
Oversigt over medlemmer pr. januar 2022 inkl. mailadresser kan hentes her

Kommunale CPOP koordinatorer i Region Syddanmark
Oversigt over kommunale CPOP koordinatorer kan hentes her.

CPOP koordination i Region Syddanmark
Oversigt over CPOP koordination i Region Syddanmark, snitflader mellem sektorer og koordinatorer kan hentes her

Tværsektoriel samarbejdsaftale
Det Administrative Kontaktforum (DAK) – som er det øverste administrative organ på sundhedsaftaleområdet i Region Syddanmark, har d. 25. januar godkendt et forslag om en tværsektoriel samarbejdsaftale vedrørende den ergo- og fysioterapeutiske del af CPOP. Samarbejdsaftalen kan hentes her

4. Opfølgning på de fire sygehuse

De fire sygehusenheder i Region Syddanmark anvender CPOP til opfølgning af børn og unge med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer.