OBS

Mailadressen til regional koordinator Helle Maegaard Siggaard er ændret! I kan bruge hmsi@regionsjaelland.dk.

Min tidligere mailadresse helles@cpop.dk er nedlagt af sikkerhedsmæssige årsager. Mail til CPOP-adressen læses og videresendes ikke længere.

 

29.01.2018

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol d. 11. oktober 2018

Torsdag den 11. oktober 2018 fra kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol på Hvidovre hospital.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset er gratis at deltage i.

Tilmelding til kurserne kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk

 
03.04.2018

 

 

Tak for jeres deltagelse på kurset i udfyldelse af CPOP protokollerne

I kan finde undervisningsmateriale omhandlende GMFCS, MACS og diverse og ledmåling, MAS og diverse indsatser

 

16.02.2017

Kursus i GMFM testen 28. september 2018

Der afholdes kursus i GMFM testen d. 28. september 2018 på Hvidovre Hospital. Kurset udbydes af CPOP med sparring fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter. Der er tale om ét-dags-kursus fra kl. 8-16 og deltagelse koster 800 kr. + moms. Kurserne er forbeholdt fysioterapeuter med login til CPOP database.

Man skal påregne at forberede sig inden kurset samt have anskaffet bogen. Mere information og program følger.

Underviserne er Kirsten Nordby-Nielsen og Lone Nielsen, begge fysioterapeuter med mange års erfaring med GMFM testen. Kirsten er ansat på Aarhus Universitets Hospital og Lone på Børnecenter København, i Københavns Kommune.

Ved tilmelding skrives navn, ansættelsested, adresse, EAN.nr og kontakt-oplysninger til mette.roen.kristensen@regionh.dk

 

17.02.2017

Kontaktpersoner for CPOP i kommunerne, i Region Sjælland

Her kan du finde de kommunale kontaktpersoner for CPOP i 14 af de 17 kommuner, i Region Sjælland. Listen indeholder navne og mailadresse, se listen her.

CPOP ønsker en kommunal kontaktperson for CPOP i alle kommuner for at sikre bedst mulig koordinering af den fysio- og ergoterapeutiske indsats på tværs af sektorerne. Den kommunale kontaktperson vil modtage en kvartalsvis statusliste for den pågældende kommune.

Statuslisten giver et overblik over, hvilke børn, som har fået udfyldt den fysio- og ergoterapeutiske protokol, og hvornår de seneste protokoller er udfyldt. Statuslisten kan bruges som et arbejdsredskab til at identificere, hvilke børn, som skal have udfyldt protokollerne. Den kvartalvise statusliste er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), på baggrund af udtræk fra CPOP databasen.

 

17.02.2017

Skifter et barn fysio- og ergoterapeut – husk at informere den regionale koordinatorer!

Når et barn skifter fysio- og/eller ergoterapeut ved f.eks. skolestart eller flytter til en ny kommune, skal I huske at give den regionale koordinatorer besked på hmsi@regionsjaelland.dk. Derved kan jeg ændre oplysningerne om barnets terapeut i CPOP databasen, således at den rette terapeut får en invitation til barnets CPOP konsultation.

 

17.02.17

Implementering af CPOP i Region Sjælland

Nykøbing F Sygehus har fået midler fra Ludvig og Sara Elsass Fond til implementering af CPOP i Region Sjælland over en toårig periode. Inklusion starter februar 2016. Alle børn med cerebral parese eller cerebral parese lignende symptomer født i 2008 eller senere vil i første omgang blive inkluderet i CPOP. Forældrene vil blive kontaktet med henblik på information.

Forælderinformation kan hentes her på hjemmesiden.

Tværfaglige konsultationer vil blive afholdt på de fire sygehuse i regionen med børneafdelinger – Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, Næstved Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

CPOP opfordrer til at alle børn får udfyldt den ergoterapeutisk og fysioterapeutiske protokol i forbindelse med de tværfaglige konsultationer.

Fagpersoner der udfylder protokoller på børn inkluderet i CPOP kan rekvirere login til databasen 3C, hvor protokollerne skal indtastes. Login fås ved at udfylde ansøgningsskema og sende dette til koordinerende fysioterapeut Helle Maegaard Siggaard. Ansøgningsskemaet finder du ved at klikke på “3C vejledning” i højre side af hjemmesiden. Protokollerne kan også udfyldes i papirform. Vi anbefaler at de nyeste udgaver hentes direkte på hjemmesiden, så sidst opdaterede version anvendes. Protokollerne indtastes i 3C senest 2 uge inden konsultationen for validering og klargøring til konsultationen.

Der afholdes løbende introduktionskursus i CPOP, hvor den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol vil blive gennemgået samt en introduktion til CPOP. Hvis I har behov for et sådan kursus bedes I henvende jer til mig på hmsi@regionsjaelland.dk.

Der er nedsat en styregruppe for CPOP i Region Sjælland. Styregruppens medlemmer er:

  • Lise Bjerglund, ledende overlæge, Børne- og Ungdomsafdelingen, Nykøbing F Sygehus
  • Mimoza Frangu, overlæge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus
  • Jens Erik Klint Nielsen, overlæge, Pædiatrisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  • Lisbeth Hoffmann, overlæge, Børneafdelingen, Næstved Sygehus
  • Inge Nyegaard , ergoterapeut, Nykøbing F Sygehus
  • Helle Maegaard Siggaard, Regional koordinator for CPOP i Region Sjælland

Ved spørgsmål eller yderligere information er du velkommen til at kontakte regional koordinator.

Koordinerende fysioterapeut Helle Maegaard Siggaard, Mail: hmsi@regionsjaelland.dk, Tlf.: 93566968

Hold dig orienteret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet for CPOP. Det gør du ved at klikke på “Nyhedsbrev – Tilmelding” i højre spalte af hjemmesiden.