08.11.2018

Tværsektoriel samarbejdsaftale om CPOP er godkendt i Region Sjælland

I Region Sjælland er der udarbejdet en tværsektoriel samarbejdsaftale for CPOP, som nu er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU). De overordnede rammer for opgaven med CPOP er fastlagt og implementeringen af aftalen er så småt begyndt i de enkelte enheder. – Aftalen kan findes her.

 

30.11.2020

Kurser

Se aktuelle kurser her

Undervisningsmateriale fra CPOP kurser

Du kan finde undervisningsmaterialet omhandlende introduktion til CPOP og fysioterapi her og omhandlende ergoterapi her.

 

17.02.2017

Kontaktpersoner for CPOP i kommunerne, i Region Sjælland

Her kan du finde de kommunale kontaktpersoner for CPOP i de 17 kommuner, i Region Sjælland. Listen indeholder navne og mailadresse, se listen her.

CPOP ønsker en kommunal kontaktperson for CPOP i alle kommuner for at sikre bedst mulig koordinering af den fysio- og ergoterapeutiske indsats på tværs af sektorerne. Den kommunale kontaktperson vil modtage en kvartalsvis statusliste for den pågældende kommune.

Statuslisten giver et overblik over, hvilke børn, som har fået udfyldt den fysio- og ergoterapeutiske protokol, og hvornår de seneste protokoller er udfyldt. Statuslisten kan bruges som et arbejdsredskab til at identificere, hvilke børn, som skal have udfyldt protokollerne. Den kvartalvise statusliste er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), på baggrund af udtræk fra CPOP databasen.

 

17.02.2017

Skifter et barn fysio- og ergoterapeut – husk at informere den regionale koordinatorer!

Når et barn skifter fysio- og/eller ergoterapeut ved f.eks. skolestart eller flytter til en ny kommune, skal I huske at give den regionale koordinatorer besked på hmsi@regionsjaelland.dk. Derved kan jeg ændre oplysningerne om barnets terapeut i CPOP databasen, således at den rette terapeut får en invitation til barnets CPOP konsultation.

 

17.02.17

Implementering af CPOP i Region Sjælland

Nykøbing F Sygehus har fået midler fra Ludvig og Sara Elsass Fond til implementering af CPOP i Region Sjælland over en toårig periode. Inklusion starter februar 2016. Alle børn med cerebral parese eller cerebral parese lignende symptomer født i 2008 eller senere vil i første omgang blive inkluderet i CPOP. Forældrene vil blive kontaktet med henblik på information.

Forælderinformation kan hentes her på hjemmesiden.

Tværfaglige konsultationer vil blive afholdt på de fire sygehuse i regionen med børneafdelinger – Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, Slagelse Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

CPOP opfordrer til at alle børn får udfyldt den ergoterapeutisk og fysioterapeutiske protokol i forbindelse med de tværfaglige konsultationer.

Fagpersoner der udfylder protokoller på børn inkluderet i CPOP kan rekvirere login til databasen 3C, hvor protokollerne skal indtastes. Login fås ved at udfylde ansøgningsskema og sende dette til koordinerende fysioterapeut Helle Maegaard Siggaard. Ansøgningsskemaet finder du ved at klikke på “3C vejledning” i højre side af hjemmesiden. Protokollerne kan også udfyldes i papirform. Vi anbefaler at de nyeste udgaver hentes direkte på hjemmesiden, så sidst opdaterede version anvendes. Protokollerne indtastes i 3C senest 2 uge inden konsultationen for validering og klargøring til konsultationen.

Der afholdes løbende introduktionskursus i CPOP, hvor den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol vil blive gennemgået samt en introduktion til CPOP. Hvis I har behov for et sådan kursus bedes I henvende jer til mig på hmsi@regionsjaelland.dk.

Der er nedsat en styregruppe for CPOP i Region Sjælland. Styregruppens medlemmer er:

  • Rie Batory, leder af ergo og fys teamet i Næstved Kommune
  • Parvin Hezari, overlæge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus
  • Jens Erik Klint Nielsen, overlæge, Pædiatrisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  • Lisbeth Hoffmann, overlæge, Børne- og Ungdomsafdelingen, Nykøbing F Sygehus
  • Maria Bergkvist Hansen, Børneafdelingen, Slagelse Sygehus
  • Christian Wong, overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital
  • Inge Nyegaard , ergoterapeut, Nykøbing F Sygehus
  • Helle Maegaard Siggaard, Regional koordinator for CPOP i Region Sjælland

Ved spørgsmål eller yderligere information er du velkommen til at kontakte regional koordinator.

Koordinerende fysioterapeut Helle Maegaard Siggaard, Mail: hmsi@regionsjaelland.dk, Tlf.: 93566968

Hold dig orienteret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet for CPOP. Det gør du ved at klikke på “Nyhedsbrev – Tilmelding” i højre spalte af hjemmesiden.