17.5.2016 Region Midtjylland
CPOP Koordinatorer i kommunerne, i Region Midtjylland 
Her kan du finde de kommunale CPOP koordinatorer fra de 19 kommuner, i Region Midtjylland. Listen indeholder navne og mailadresse, se listen her.
Sekretærer på Regionshospitalet i Herning og Aarhus, vedr. børn i CPOP
Her kan du finde kontaktinformation på lægesekretærer tilknyttet CPOP i Herning og Aarhus, se listen her.
 
21.12.2015 Region Midtjylland
Kursusopslag 
Et 3-dages kursus for fysioterapeuter der behandler og træner børn og unge med Cerebral Parese, afholdes i Aarhus d. 8.9. og 10. juni 2016. Kurset er målrettet fysioterapeuter, der allerede har kendskab til brugen af GMFM testen.
Indhold: En NY motorisk observationel test Challenge Module introduceres og gennemgås. Derudover undervises i Quality FM testen til vurdering af kvaliteten af bevægelser i grovmotorik. 
Undervisere på kurset er: Virginia Wright, Fysioterapeut, Ph.d. og seniorforsker på Holland Bloorview Rehabilitation Hospital, Toronto, Canada og Kirsten Nordbye-Nielsen, specialist i pædiatrisk fysioterapi, ph.d. studerende, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark.
 
25.1.2016 Der er desværre ikke flere ledige pladser, men vi opretter venteliste i tilfælde af afbud
Du kan læse mere om indholdet i kurset og om tilmelding her.
 Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere spørgsmål, på: kirstennordbye@clin.au.dk
 
 If you are from outside Denmark, you are very welcome, and please don´t hesitate to contact me, using this email adress: kirstennordbye@clin.au.dk
 
 
 
 
31.08.2015 Region Midtjylland
Tværfagligt CPOP kursus i Region Midtjylland og Region Syddanmark
Fredag d. 4. september 2015 afholder Region Midtjylland og Region Syddanmark i fællesskab et kursus i den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol. Kurset omhandler en introduktion til CPOP, en gennemgang af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis.
Kurset afholdes på Aarhus Universitetshospital fra kl. 9.00 til kl. 15.00, Det er gratis at deltage i kurset.
Se programmet her: Tværfagligt kursus 4.12.15
Tilmelding kan ske ved at sende en mail med navn, stilling og ansættelsessted til Helle Poulsen,  hellep@cpop.dk
 
17.8.2015 Region Midtjylland
Opfølgnings-statusmøder efteråret
I Herning afholdes opfølgnings-og statusmødet d.16. september fra kl. 12.30 til 15. Mødelokale i Ergo-Fysioterapien.
I Århus afholdes samme møde d.24.september fra kl. 12.30 til 15. Konferencelokale 2. sal, Afd E, Bygn. 7, Nørrebrogade.
Det er gratis at deltage i mødet, men du skal tilmelde dig ved at sende en mail til kirsten@cpop.dk, senest en uge før mødet. 
Møderne er ens, og du vælger selv hvilket sted du ønsker at deltage.
Indhold:Status i tal, 3C databasen, Kvartalslister og Årsrapporten, CPOP tværfaglige konsultationer.
Vi glæder os til at se jer. Vi håber at hver kommune sende mindst en repræsentant.
 
9.2.2015 Region Midtjylland
 
Sundhedsaftalen i Region Midtjylland for perioden 2015-2018 er netop blevet godkendt og sendt til Sundhedsstyrelsen. Børn med cerebral parese indgår som en delaftale i den ny Sundhedsaftale, som Regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser har vedtaget. Heri står:
Børn med cerebral parese (delaftale)
Sundhedsaftalen for børn med cerebral parese (spastisk lammelse) indebærer, et cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP) i Region Midtjylland med det formål at tilbyde en ensartet sundhedsfaglig, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn med cerebral parese, som er født i 2008 og senere. Aftalen kan læses her.
 
23.2.2015 Region Midtjylland
 
Husk at alle børn indtil 6 år skal have udfyldt fysioterapeutisk og ergoterapeutisk protokol 2 gange om året og efter 6 års alderen 1 gang om året. Vi anvender de sidste nye reviderede protokoller for fysioterapeuter og ergoterapeuter i CPOP, find dem under protokoller på forsiden.
Husk at gennemgå kvartalsrapporterne med din kommunale koordinator, for at se hvilke børn der indgår i CPOP fra jeres enhed.
Er du i tvivl om et barn har givet samtykke til at deltage i CPOP, så kan du slå op under patientregistret. Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål.
Udrapporterne fungerer nu igen under Computo i databasen, hvor du skal skrive barnets CPR nr, og så generere en rapport. Her er det vigtigt at du har slået funktionen : “Tillad pop up vinduer” til på din computer, ellers virker funktionen ikke.
 

Oktober 2014 Region Midtjylland

Nye Protokoller: Vi anvender de sidste nye reviderede protokoller for fysioterapeuter og ergoterapeuter i CPOP, find dem under protokoller på forsiden. Brug også de interaktive manualer på den svenske hjemmeside: cpup.se . en neuropædiatriske protokol anvendes fra og med 2014, på alle børn der er inkluderes i CPOP.

Tværfaglig kursus: Hvis I har behov for CPOP introduktionskurset, vil jeg bede jer henvende jer til mig på mail til kirsten@cpop.dk eller kirstennordbye@clin.au.dk

Nyheder: Hold dig løbende orienteret om drift og aktiviteter i CPOP, ved at tilmelde dig nyhedsbrevene. Det gør du ved at klike dig ind på tilmelding i højre spalte på forsiden. Herudover sendes der løbende nyhedsmails til koordinatoren i hvert enkelt enhed i kommuner og på regionshospitalerne.

Spørgsmål og input: Har du input til driften af CPOP eller spørgsmål iøvrigt til CPOP i Region Midtjylland, er du altid velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Kirsten

CPOP, Region Midtjylland

Fælles retningslinje dokument

Børn diagnosticeres af Børnelægerne, og det er lægerne der informerer forældrene om CP diagnosen eller CP lignende diagnose og henviser til CPOP. Du kan læse lægernes fælles dokument, som vi anvender i Region Midtjylland her.

Samtykkeerklæringen

Børn diagnosticeres af Børnelægerne, og det er lægerne der informerer forældrene om CP diagnosen eller CP lignende diagnose og henviser til CPOP. Barnets forældre skal udfylde samtykkeerklæring til CPOP, efter henvisningen. Først når der er givet samtykke, registreres barnet i CPOP databasen, og der kan herefter indtastes Fysioterapeutiske og Ergoterapeutiske protokoller i databasen. Indtil samtykke er givet kan protokollerne anvendes som papirprotokoller ved udredning og undersøgelse i klinikken, og indtastes efter samtykke og registrering.

Samtykkeerklæringen skal udfyldes og underskrives af forældrene, og sendes retur til CPOP. I forbindelse med udlevering af samtykkeerklæringen udleveres forældre informationen. Forældreinformationen som anvendes ved inklusion i CPOP i Region Midtjylland kan læses og kopieres her.

Samtykkeerklæringen for Herning kan hentes her.

Samtykkeerklæringen for Aarhus, Viborg og Randers kan hentes her.

Fysioterapeutisk resumé ark, revideret

Fysioterapeuter på Institut for Kommunikation og Handikap, IKH har revideret Resumèarket som kan anvendes til opsummering af undersøgelsesfundene i den fysioterapeutiske prototokol. Skemaet kan udfyldes elektronisk. Det vil vi hermed gerne give mulighed for at andre kan bruge. Skemaet kan hentes her.

Vejledning for kommunal opfølgning

Vi har udarbejdet en foreløbig vejledning til brug for jer der varetager den kommunale opfølgning, på børn med cerebral parese i CPOP CPOP. Her kan du læse de retningslinjer som gælder indtil videre. Har du spørgsmål til vejledningen er du velkommen til at kontakte Kirsten Nordbye-Nielsen, regional koordinator for CPOP i Region Midtjylland: kirsten@cpop.dk .
Læs vejlednings oversigten her. Læs hele vejledningen her.

Driften af CPOP i Region Midtjylland

Ludvig og Sara Elsass fonden har støttet opstarten af CPOP i Region Midtjylland gennem et 2- årigt projekt, fra 1.1.2012 til 31.12.2013. Pr. 1.1.2014 er CPOP er videreført og i drift, via en delaftale i Sundhedsaftalen for Region Midtjylland.
Der er nedsat en styregruppe for CPOP i Region Midtjylland
Styregruppens medlemmer er:

  • Arne Bach, Overlæge, Overlæge, Ortopædkirugisk afd., Hospitalsenheden Vest
  • Deirdre Mary Maguire Toft, Ledende terapeut, Hospitalsenheden Vest
  • Charlotte Søndergård, Ledende Overlæge, Hospitalsenheden Vest
  • Martin Faber, Overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg
  • Lene Holm, Rehabiliteringschef, Holstebro, Repræsentant for kommuner og Hjerneskadesamrådet
  • Helle Smedgård, Overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet i Randers
  • Gija Rackauskaite, Afdelingslæge, Børneafdelingen, Skejby Sygehus
  • Uffe Stender Hansen, Overlæge, Børneafdelingen, Skejby Sygehus
  • Bjarne Møller-Madsen, Professor, Ortopædkirugisk afd. E, Nørrebrogade, Aarhus
  • Kirsten Nordbye-Nielsen, Regional koordinator, Afd E, Nørrebrogade, Region Midtjylland

Kontakt vedrørende CPOP i Region Midtjylland, til Kirsten på mail: kirsten@cpop.dk eller på tlf: 21 59 58 94.
Nyheder om CPOP i Region Midtjylland vil komme her på hjemmesiden og under fanen Regioner/Midtjylland, samt i CPOP Nyhedsbrevene, som sendes til alle der ønsker at modtage disse.