CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol d. 26. marts 2019

Tirsdag d. 26. marts  2019 fra kl. 9.00-15.00 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol på Aarhus Universitetshospital, Skejby

Kurset består af en introduktion til CPOP, gennemgang af den fysio- og ergoterapeutiske protokol, afprøvning af ledmålinger i praksis og vejledning i indtastning i databasen. Kurset er målrettet ergo- og fysioterapeuter fra Region Midtjylland, som arbejder med børn med cerebral parese.  Det er gratis at deltage fraset transport og frokost.

Tilmelding med angivelse af navn, stilling, arbejdssted og emailadresse sendes til Kirsten Nordbye-Nielsen på email kirsn1@rm.dk

Nyheder brev August 2018

Her kan du læse det sidste nye Nyhedsbrev fra Region Midtjylland, August 2018, som er sendt ud til alle kommunale koordinatorer her.

Opfølgnings-statusmøder i kommunerne 2018

Igen i år, vil vi gerne afholde opfølgnings-og statusmødet, som i 2017
Alle kommuner inviteres. Hver af de 19 kommunale koordinatorer kan finde en mulig dato og sted hvor vi kan mødes. Vi vil gerne  at der kan holdes et møde i hver kommune, og den enkelte kommune er med til at sætte dagsordenen for mødet og beslutte dato og tidspunkt.
 
Møderne er tænkt som en dialog og tæt opfølgning, hvor flest mulige terapeuter fra de enkelte kommuner kan deltage. Jeg vil formilde Nyheder fra CPOP Regionalt og Nationalt, og I kan komme med spørgsmål i relation til CPOP som vi kan drøfte sammen.
Jeg glæder mig til at komme ud, og håber vi sammen kommer rundt om de relevante emner i de enkelte kommuner. Den kommunale koordinator for CPOP og jeg aftaler nærmere om mødedato, tidspunkt og dagsorden i hver enkelt enhed.  Send mail til kirsn1@rm.dk
Vi ses 🙂 
Venlig hilsen
Kirsten Nordbye-Nielsen
 
OBS
Kontakt til Kirsten Nordbye-Nielsen ændret !
Brug mailadressen: kirsn1@rm.dk 
Postadresse: Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Forskning, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Indgang J, Plan 5, J502, 8200 Aarhus N.
Min tidligere mailadresse kirsten@cpop.dk er nedlagt. Mail til cpopadressen læses og videresendes ikke
 
15.06.2018 Region Midtjylland
CPOP Koordinatorer i kommunerne, i Region Midtjylland 
Her kan du finde de kommunale CPOP koordinatorer fra de 19 kommuner, i Region Midtjylland. Listen indeholder navne og mailadresse, se listen her.
Sekretærer på Regionshospitalet i Viborg, Herning og Aarhus, vedr. børn i CPOP
Her kan du finde kontaktinformation på lægesekretærer tilknyttet CPOP, se listen her.
Har du yderligere spørgsmål til CPOP i region Midtjylland så kontakt mig gerne på kirsn1@rm.dk 
 
 
15.06.2018 Region Midtjylland
Del-sundhedsaftalen vedr. CPOP i Region Midtjylland for perioden 2015-2018 ønskes revideret og opdateres. Der er sat en proces i gang som involverer kommuner og regionen. Har du spørgsmål hertil er du velkommen til at kontakte Kirsten Nordbye-Nielsen, Region Koordinator for CPOP på mail : kirsn1@rm.dk
Den kommende  aftale er for perioden 2019-2023.
Den nuværende aftale indgår som en delaftale i den ny Sundhedsaftale, som Regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser har vedtaget.
Heri står: Børn med cerebral parese (delaftale)
Sundhedsaftalen for børn med cerebral parese (spastisk lammelse) indebærer, et cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP) i Region Midtjylland med det formål at tilbyde en ensartet sundhedsfaglig, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn med cerebral parese, som er født i 2008 og senere. Aftalen kan læses her.
 

Region Midtjylland

Protokoller: Vi anvender de sidste nye reviderede protokoller for fysioterapeuter og ergoterapeuter i CPOP, find dem under protokoller på forsiden. Brug også de interaktive manualer på den svenske hjemmeside: cpup.se

Tværfaglig kursus: Hvis I har behov for CPOP introduktionskurset, vil jeg bede jer henvende jer til mig på mail til kirsn1@rm.dk

Nyheder: Hold dig løbende orienteret om drift og aktiviteter i CPOP, ved at tilmelde dig nyhedsbrevene. Det gør du ved at klike dig ind på tilmelding i højre spalte på forsiden. Herudover sendes der løbende nyhedsmails til koordinatoren i hvert enkelt enhed i kommuner og på regionshospitalerne.

Spørgsmål og input: Har du input til driften af CPOP eller spørgsmål iøvrigt til CPOP i Region Midtjylland, er du altid velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Kirsten

CPOP, Region Midtjylland

Fælles retningslinje dokument

Børn diagnosticeres af Børnelægerne, og det er lægerne der informerer forældrene om CP diagnosen eller CP lignende diagnose og henviser til CPOP. Du kan læse lægernes fælles dokument, som vi anvender i Region Midtjylland her.

Samtykkeerklæringen

Børn diagnosticeres af Børnelægerne, og det er lægerne der informerer forældrene om CP diagnosen eller CP lignende diagnose og henviser til CPOP. Barnets forældre skal IKKE udfylde samtykkeerklæring til CPOP. Efter barnet er henvist af Børnelægen til CPOP, registreres barnet i CPOP databasen, og der kan herefter indtastes Fysioterapeutiske og Ergoterapeutiske protokoller i databasen. Protokollerne kan anvendes som papirprotokoller ved udredning og undersøgelse i klinikken, også inden endelig diagnose er stillet og henvisning er lavet til CPOP.

Der udleveres forældre informationen. Forældreinformationen som anvendes ved inklusion i CPOP i Region Midtjylland kan læses og kopieres her.

Fysioterapeutisk resumé ark, revideret

Fysioterapeuter på Institut for Kommunikation og Handikap, IKH har revideret Resumèarket som kan anvendes til opsummering af undersøgelsesfundene i den fysioterapeutiske prototokol. Skemaet kan udfyldes elektronisk. Det vil vi hermed gerne give mulighed for at andre kan bruge. Skemaet kan hentes her.

Vejledning for kommunal opfølgning

Vi har udarbejdet en foreløbig vejledning til brug for jer der varetager den kommunale opfølgning, på børn med cerebral parese i CPOP. Her kan du læse de retningslinjer som gælder indtil videre. Har du spørgsmål til vejledningen er du velkommen til at kontakte Kirsten Nordbye-Nielsen, regional koordinator for CPOP i Region Midtjylland: kirsn1@rm.dk
Læs vejlednings oversigten her. Læs hele vejledningen her.

Driften af CPOP i Region Midtjylland

Ludvig og Sara Elsass fonden har støttet opstarten af CPOP i Region Midtjylland gennem et 2- årigt projekt, fra 1.1.2012 til 31.12.2013. Pr. 1.1.2014 er CPOP er videreført og i drift, via en delaftale i Sundhedsaftalen for Region Midtjylland.
Der er nedsat en styregruppe for CPOP i Region Midtjylland
Styregruppens medlemmer er:

  • Charlotte Søndergård, Ledende Overlæge, Hospitalsenheden Vest
  • Jonas Hansen, Overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg
  • Ikke pt. besat : Formand for Hjerneskadesamrådet i region Midt, Repræsentant for kommunerne
  • Helle Smedgård, Overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet i Randers
  • Gija Rackauskaite, Afdelingslæge, Børneafdelingen, Universitetshospitalet i Aarhus, Skejby
  • Uffe Stender Hansen, Overlæge, Børneafdelingen, Universitetshospitalet i Aarhus, Skejby
  • Bjarne Møller-Madsen, Professor, Ortopædkirurgisk afdeling, Universitetshospitalet, Aarhus
  • Kirsten Nordbye-Nielsen, Regional koordinator, Ortopædkirurgisk afdeling, Universitetshospitalet, Aarhus, Region Midtjylland

Kontakt vedrørende CPOP i Region Midtjylland, til Kirsten på mail: kirsn1@rm.dk eller på tlf: 21 59 58 94.