Nyt Oktober 2014 fra Region Midtjylland

NYE PROTOKOLLER: Vi anvender de sidste nye reviderede protokoller for fysioterapeuter og ergoterapeuter i CPOP, find dem under protokoller på forsiden. Brug også de interaktive manualer på den svenske hjemmeside: cpup.se . en neuropædiatriske protokol anvendes fra og med 2014, på alle børn der er inkluderes i CPOP.

TVÆRFAGLIGT INTRODUKTIONSKURSUS: Som annonceret på hjemmesiden, afholder vi et CPOP tværfagligt introduktionskursus i samarbejde med Region Syddanmark d.10.11. Kurset er nu fuldtegnet. Hvis I har behov for introduktionskurset, vil jeg bede jer henvende jer til mig på mail til kirsten@cpop.dk eller kirstennordbye@clin.au.dk

NYHEDER: Hold dig løbende orienteret om drift og aktiviteter i CPOP, ved at tilmelde dig nyhedsbrevene. Det gør du ved at klike dig ind på tilmelding i højre spalte. Herudover sendes der løbende nyhedsmails til koordinatoren i hvert enkelt enhed i kommuner og på regionshospitalerne.

SPØRGSMÅL OG INPUT: Har du input til driften af CPOP eller spørgsmål iøvrigt til CPOP i Region Midtjylland, er du altid velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen Kirsten

Efterårets møder og arrangementer, i Region Midtjylland

Som tidligere annonceret afholdes der d.2. september, en Temaeftermiddag om håndfunktion for ergoterapeuter, der er ikke flere pladser. Evt. kan du sende en mail, hvis du ønsker at der skal oprettes et lignende temaeftermiddag, så må vi se  på mulighederne sammen!

Vi afholder et “Status – Opsamlingsmøde”, i både den vestlige og den østlige del af regionen, i efteråret. I Herning på sygehuset er det d. 22.9. kl 12.30 til 15.30, og i Århus på Nørrebrogade, AUH holdes det d. 2.10., kl. 12.30 til 15.30. Formålet er at, vi sikrer den fortsatte implementering og drift af CPOP i fællesskab. Møderne er for de kommunale koordinerende terapeuter og for alle fysioterapeuter og ergoterapeuter, der er involveret i arbejdet med børn med CP i CPOP regi, i Region Midtjylland. Det er et ønske om, at vi kan samle op på spørgsmål om databasen, kvartals rapporterne, årsrapporten, implementering af CPOP via Sundhedsaftalen.  Disse punkter er sat på dagsordenen allerede. Jeg vil gerne opfordre til at flere sender forslag til punkter, som I synes er vigtige at vi diskuterer og får samlet op på. Jeg skal have jeres punkter senest d.12. september. Herefter kommer det endelige program ud, og bliver lagt her på siden. Husk at sende jeres tilmelding på mail til kirsten@cpop.dk .

Jeg glæder mig til vi ses :-)

Dokument om CPOP, i Region Midtjylland

Børn diagnosticeres af Børnelægerne, og det er lægerne der informerer forældrene om CP diagnosen eller CP lignende diagnose og henviser til CPOP. Du kan læse lægernes fælles dokument, som vi anvender i Region Midtjylland her.

Samtykkeerklæring til CPOP

Børn diagnosticeres af Børnelægerne, og det er lægerne der informerer forældrene om CP diagnosen eller CP lignendnde diagnose og henviser til CPOP. Barnets forældre skal udfylde samtykkeerklæring til CPOP, efter henvisningen. Først når der er givet samtykke, registreres barnet i CPOP databasen, og der kan herefter indtastes Fysioterapeutiske og Ergoterapeutiske protokoller i databasen. Indtil samtykke er givet kan protokollerne anvendes som papirprotokoller ifbm. udredning og undersøgelse i klinikken, og indtastes efter samtykke og registrering.

Nyheder februar 2014

NY dato: Temaeftermiddag for ergoterapeuter, i Herning d. 2.9. 2104 ser mere her på siden.

Den 25. februar er der udsendt en Regional Nyhedsmail til alle kommunale koordinatorer, til videreformidling i jeres kommunale “CPOP netværk”, hold øje med den og læs den :-) ….og følg med her på den regionale side !

CPOP dag d. 22. Maj 2014. NYT initiativ, hvor dine erfaringer kommer i spil, læs Invitation og mere her. Læs selve programmet for CPOP dagen på forsiden af cpop.dk

Har du gode ideer og input til videreudviklingen af CPOP i Region Midtjylland, er du meget velkommen, ring eller send en mail til 21595894 – kirsten@cpop.dk

Sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese, i Region Midtjylland kan læses HER.

“Temaeftermiddag for ergoterapeuter d. 2. september 2014, Region Midtjylland”

Vi afholder en Temaeftermiddag i Herning d. 2.9.2014 fra kl. 12-16. Ergoterapeuter fra Region Midtjylland har fortrinsret til at deltage i denne temaeftermiddag, men andre er også velkommen såfremt der er ledige pladser. Kontakt Kirsten Nordbye-Nielsen, kirsten@cpop.dk.  Tilmelding og mere information om “Brush-up-ergoterapeutisk” temaeftermiddag i programmet her.

Revideret Resumè ark til den fysioterapeutiske protokol

Fysioterapeuter på Institut for Kommunikation og Handikap, IKH har revideret Resumèarket som kan anvendes til opsummering af undersøgelsesfundene i den fysioterapeutiske prototokol. Skemaet kan udfyldes elektronisk. Det vil vi hermed gerne give mulighed for at andre kan bruge. Skemaet kan hentes her.

Kommende møder og aktiviteter i Region Midtjylland

Vi vil gerne invitere jer til nye møder og kursusdage i Region Midtjylland CPOP,  i efteråret 2013.

“Status og opsamlings møde på CPOP projektet” Herunder spørgsmål til CPOP databasen. Sted: Hospitalsenheden Vest, Herning: Onsdag d. 28. august kl. 12.30 til 14.30, og med samme emne holdes mødet på Aarhus Universitetshospital, Bygning 3, Auditorium M, NBG: Torsdag d. 26. september kl. 13.30 til 15.30.

Gratis deltagelse men tilmelding er nødvendig til kirsten@cpop.dk, senest 2 dage før

“Tværfagligt introduktionskursus i den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol” Sted: Aarhus Universitetshospital, Bygning 3, Auditorium M, NBG: Tirsdag d. 8. oktober kl. 9.00 til 16.00. Deltagere fra andre regioner er velkomne såfremt der er ledige pladser. Programmet kan ses her.

Gratis deltagelse, du skal selv sørge for frokost og transport. Tilmelding til kirsten@cpop. dk, senest 1. oktober

“GMFM-66 kursus” 2 dage. Sted: Aarhus Universitetshospital, Bygning 3, Auditorium M, NBG Torsdag og fredag d. 5. og 6. december kl. 9.00 til ca. 16.00 begge dage. Nærmere program kommer snart på hjemmesiden. Deltagere fra andre regioner er meget velkomne. Undervisere: Fysioterapeut Jonna Engedal, Institut for Kommunikation og Handikap og projektleder Kirsten Nordbye-Nielsen

Pris: 250 kr. for forplejning. Tilmelding til kirsten@cpop.dk senest d. 15. november. Der er ikke flere ledige pladser.

CP Symposium Dag d. 28. februar

I Region Midtjylland har vi fået mulighed for at tilbyde en kursusdag målrettet ergoterapeuter og fysioterapeuter der har deltaget i CPOP tværfagligt kursus, og som deltager i opfølgningen af børn med cerebral parese. Kursusdagen afholdes på Herning Sygehus torsdag d. 28. februar 2013. Tilmelding efter “først til mølle-princippet”, senest d. 21. februar. Send mail med navn og arbejdssted til cpsymposium@cpop.dk . Se programmet her.

Vejledning til brug for kommunal opfølgning

Vi har udarbejdet en foreløbig vejledning til brug for jer der varetager den kommunale opfølgning, på børn med cerebral parese og som følges med CPOP. Her kan du læse de retningslinjer som gælder indtil videre. Har du spørgsmål til vejledningen er du velkommen til at kontakte Kirsten Nordbye-Nielsen, projektleder for CPOP i Region Midtjylland: kirsten@cpop.dk .
Læs vejlednings oversigten her. Læs hele vejledningen her.

Forældreforespørgsel og samtykkeerklæring, Region Midtjylland

Ved inkulsion i CPOP anvendes en samtykkeerklæring som udleveres til forældrene til barnet. Samtykkeerklæringen skal udfyldes og underskrives af forældrene, og sendes retur til CPOP. I forbindelse med udlevering af samtykkeerklæringen udleveres en forældreinformations pjece. Forældreforeinformationen som anvendes ved inklusion i CPOP i Region Midtjylland kan læses og kopieres her.

Samtykkeerklæringen for Herning kan hentes her.

Samtykkeerklæringen for Aarhus, Viborg og Randers kan hentes her.

Nyhedsbrev fra CPOP i Region Midtjylland

CPOP i Region Midtjylland har udsendt et nyhedsbrev i starten af august – brevet kan hentes her – og er desuden tilgængelig på siden “Midtjylland” under “Regioner”. Hvis du ønsker nyhedsbrevet fra Region Midtjylland, kan du sende en mail til Kirsten@cpop.dk

Nyt i april 2012

Det er med stor glæde, at vi nu kan meddele, at Ludvig og Sara Elsass fonden har bevilget CPOP i Region Midtjylland midler til et 2- årigt projekt, til opstart, udvikling og implementering af opfølgningsprogrammet i Region Midt, fra 1.1.2012 til 31.12.2013, og sygehusledelsen har givet tilsagn om at videreføre CPOP efter projektperioden.
Der er nedsat en styregruppe for projektet, og Kirsten Nordbye-Nielsen, specialist i pædiatrisk fysioterapi, Cand.scient.san., er blevet ansat som projektleder.
Første møde i styregruppen afholdes d. 9.maj 2012.
Styregruppens medlemmer er:

 • Arne Bach, Overlæge, Overlæge, ortopædkirugisk afd., Hospitalsenheden Vest
 • Deirdre Mary Maguire Toft, Ledende terapeut, Hospitalsenheden Vest
 • Thomasz Mieszczanek, Overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg
 • Ulla K. Aackmann, Ergoterapeut, IKH, afd. Viborg-Randers
 • Wendy Jane Mogensen, Fysioterapeut, IKH, afd. Viborg-Randers
 • Gija Rackauskaite, Afdelingslæge, Børneafdelingen, Skejby Sygehus
 • Vibeke Olander, Ledende terapeut, Fys. Nord, Skejby Sygehus
 • Bjarne Møller-Madsen, Professor, Ortopædkirugisk afd. E, Nørrebrogade Aarhus

Kontakt vedrørende CPOP i Region Midtjylland, til Kirsten på mail: kirsten@cpop.dk eller på tlf: 21 59 58 94.
Nyheder om CPOP i Region Midtjylland vil komme her på hjemmesiden og under fanen Regioner/Midtjylland, samt i CPOP Nyhedsbrevene, som sendes til alle der ønsker at modtage disse.

Møde med kommunale ledelsesrepræsentanter

CPOP i Region Midtjylland afholdt et Informationsmøde for kommunale ledelsesrepræsentanter onsdag d.14.marts på Aarhus Universitetshospital.

På mødet blev CPOP og baggrunden for opfølgningsprogrammet introduceret, og herefter blev initiering og implementeringen af CPOP i Region Midtjylland drøftet.

Præsentationer fra dagen kan ses her:

 • Velkomst ved Bjarne Møller-Madsen her
 • CPOP erfaringer fra Sverige og Region Syd: Niels Wisbech Pedersen her
 • CPOP-I i Vejle, Fredericia og Kolding kommune: Kirsten Nordbye-Nielsen her
 • CPOP Opstart i Region Midt: Gija Rackauskaite her
 • Skanderborg Kommunes tilbud, organiseringen af den fysio-ergoterapeutiske indsats til børn i dag: Hanne Christensen her