10.02.2016

CPOP kurser og netværksmøder i region Hovedstaden

Netværksmøde den 18 marts kl 15-17 på Nordsjælland hospital i Hillerød

Den 18 marts 2016 afholdes netværksmøde på Hillerød hospital i tidrummet 15-17. Mødet er gratis. Tilmelding til mette@cpop.dk

Se program her

Formålet med netværksmødet er at udveksle erfaringer fra praksis for i fællesskab at kunne optimere kvaliteten af CPOP-konsultationerne. Temaet på dette møde vil være organiseringen af CPOP på Nordsjællands hospital i Hillerød, CPOP protokollerne samt anvendelse af CPOPs database. Mødet henvender sig til fysio- og ergoterapeuter, hvis børn følges på Nordsjællands hospital i Hillerød samt deres ledere.

Hold øje med info angående netværksmøder i dit optageområde!  Netværksmøderne bliver afholdt på optageområdets kontakthospital, hvor børnene følges og indeholder spændende temaer skræddersyet efter behov! Netværksmøderne er gratis og bliver annonceret i nyhedsbreve samt via e-mail. Vi glæder os til at se dig!

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 11 april

Mandag den 11 april 2016 fra kl 9.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio-og ergoterapeutiske protokol og manual på Hvidovre Hospital. Kurset vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Du kan læse programmet for dagen her.

Tilmelding til kurset kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til mette@cpop.dk

Vi glæder os til at se jer

 

dansende_stjerne_farveOverleveringsark

Der er blevet udarbejdet et nyt arbejdsredskab der kan bruges ifm. overlevering, når et barn f.eks. starter i skoleregi eller flytter til en ny kommune.

Overleveringsarket er tænkt som et arbejdsredskab, der med fordel kan bruges til at give barnets nye terapeuter en kort opsummering på barnets vigtigste fund fra den seneste protokol, samt som en påmindelse om at opdaterede kontaktoplysninger på barnets nye terapeuter.
Overleveringsarket kan findes her

Forældreinformation

Forældreinformationen kan læses her

Beskrivelse af tværfaglige CPOP konsultationer

Kontakthospitalerne i Region Hovedstaden har udarbejdet beskrivelser af hvordan de tværfaglige konsultationer på respektive hospital foregår. Materialet er udarbejdet til forældre samt sundhedsfaglig personale der deltager til konsultationerne og kan læses ved at klikke på nedenstående links.

Opgavefordeling inden for CPOP i Region Hovedstaden

Få et indblik i, hvordan de forskellige opgaver  inden for CPOP er fordelt på de forskellige faggrupper i Region Hovedstaden her

Få et overblik over den lokale koordinerende terapeuts arbejdsområder før og under CPOP konsultationerne her

Kontaktoplysninger:

For kontaktoplysninger på regionale koordinatorer, venligst klik her

Lokale kontaktoplysninger

Nordsjællands Hospital- Hillerød
Annemette Brown, lokal koordinator
Telefon: 48 29 58 72
E-mail: hilleroed@cpop.dk eller til Annemette.kircheiner.brown@regionh.dk
Adresse: Hillerød Hospital, Neurologisk afdeling, Fysioterapiafsnittet, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Herlev Hospital
Lena Hautopp og Line Popp Hebeltoft, lokale koordinatorer
Telefon: 38 68 27 12 / 38 68 51 32
E-mail: herlev@cpop.dk eller til Lena.conny.hautopp@regionh.dk / Line.popp.hebeltoft@regionh.dk
Adresse: Herlev Hospital, Børneambulatoriet Arkaden, opgang 115, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Rigshospitalet
Henriette Lundgaard og Rikke Nyby Svenstrup, lokale koordinatorer
Telefon: 35 45 50 79 / 35 45 50 94
E-mail: Rigshospitalet@cpop.dk
Adresse: Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, afsn. 5092,  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Hvidovre Hospital
Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn, lokale koordinatorer
Telefon: 38 62 65 10 / 38 62 65 10 /38 62 65 10
E-mail: hvidovre@cpop.dk / Tina.winther.jørgensen@regionh.dk /Ellen.gunhild.munch.koefoed@regionh.dk
Adresse: Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapien, afsn. 234/236, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre