02.09.2016

Husk at tilmelde jer netværksmøde på Rigshospitalet d. 22 sep. kl 15-17!

Kom og være med til netværksmødet den 22 sep. 2016 kl. 15-17 på Rigshospitalet. Det bliver et spændende møde med forskellige oplæg tilrettelagt ud fra jeres ønsker og erfaringsudveksling omkring CPOP konsultationerne.

Du kan se programmet her

Netværksmødet henvender sig til fysio- og ergoterapeuter, der træner børn, som følges på Rigshospitalet samt deres ledere.

Tilmelding til mette@cpop.dk – skriv gerne navn, stilling og arbejdssted.

Vi glæder os til at høre fra jer!

13.07.2016

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 13. september

Tirsdag den. 13 september 2016 afholdes der fra kl. 9- 15.30 kursus i den fysio- og ergoterapeutiske prootkol og manual på Hvidovre Hospital.

Kurset vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den fysio- og ergoterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Hovedstaden, som arbejder med børn med cerebral parese født fra 2008 eller senere. Kurset er gratis.

Du kan læse programmet her

Tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted samt emailadresse til mette@cpop.dk elle louise@cpop.dk

Vi glæder os meget til at se jer

Tusinde tak jeres deltagelse på CPOP kursus i protokollerne.

I kan finde undervisningsmateriale her GMFM, MACS og diverse og her ledmåling, MAS og diverse indsatser

Tak for et godt netværksmøde på Nordsjælland hospital i Hillerød!

Det var et fantastisk fremmøde til netværksmødet d. 18 marts 2016, hvor 12 kommuner var repræsenteret. Tak for den gode dialog, konstruktive spørgsmål og det givende samarbejde.  Forneden kan I finde slides fra de forskellige oplæg på netværksmødet.

Velkomst, CPOP i Danmark læs mere her

CP diagnose og klassifikation v. Charlotte Reinhardt Pedersen læs mere her

Hofteluksation og røntgenbilleder v. Christian Wong læs mere her

Netværksmøde på Hvidovre Hospital

Der kommer snarest datoer for afholdelse af netværksmøder på Hvidovre Hospital. Det kommer til at indeholde spændende temaer skræddersyet efter behov!  Netværksmøderne er gratis og bliver annonceret i nyhedsbreve samt via e-mail. Vi glæder os til at se dig!

dansende_stjerne_farveOverleveringsark

Der er blevet udarbejdet et nyt arbejdsredskab der kan bruges ifm. overlevering, når et barn f.eks. starter i skoleregi eller flytter til en ny kommune.

Overleveringsarket er tænkt som et arbejdsredskab, der med fordel kan bruges til at give barnets nye terapeuter en kort opsummering på barnets vigtigste fund fra den seneste protokol, samt som en påmindelse om at opdaterede kontaktoplysninger på barnets nye terapeuter.
Overleveringsarket kan findes her

Forældreinformation

Forældreinformationen kan læses her

Beskrivelse af tværfaglige CPOP konsultationer

Kontakthospitalerne i Region Hovedstaden har udarbejdet beskrivelser af hvordan de tværfaglige konsultationer på respektive hospital foregår. Materialet er udarbejdet til forældre samt sundhedsfaglig personale der deltager til konsultationerne og kan læses ved at klikke på nedenstående links.

Hillerød Hospital: Læs mere her omkring indkaldelsestider til CPOP konsultationerne.

Opgavefordeling inden for CPOP i Region Hovedstaden

Få et indblik i, hvordan de forskellige opgaver  inden for CPOP er fordelt på de forskellige faggrupper i Region Hovedstaden her

Få et overblik over den lokale koordinerende terapeuts arbejdsområder før og under CPOP konsultationerne her

Kontaktoplysninger:

For kontaktoplysninger på regionale koordinatorer, venligst klik her

Lokale kontaktoplysninger

Nordsjællands Hospital- Hillerød
Annemette Brown, lokal koordinator
Telefon: 48 29 58 72
E-mail: hilleroed@cpop.dk eller til Annemette.kircheiner.brown@regionh.dk
Adresse: Hillerød Hospital, Neurologisk afdeling, Fysioterapiafsnittet, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Herlev Hospital
Lena Hautopp og Line Popp Hebeltoft, lokale koordinatorer
Telefon: 38 68 27 12 / 38 68 51 32
E-mail: herlev@cpop.dk eller til Lena.conny.hautopp@regionh.dk / Line.popp.hebeltoft@regionh.dk
Adresse: Herlev Hospital, Børneambulatoriet Arkaden, opgang 115, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Rigshospitalet
Agnete Smith og Louise Lauesgaard, lokale koordinatorer
Telefon: 35 45 50 79 / 35 45 50 94
E-mail: Rigshospitalet@cpop.dk
Adresse: Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, afsn. 5092,  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Hvidovre Hospital
Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn, lokale koordinatorer
Telefon: 38 62 65 10 / 38 62 65 10 /38 62 65 10
E-mail: hvidovre@cpop.dk / Tina.winther.jørgensen@regionh.dk /Ellen.gunhild.munch.koefoed@regionh.dk
Adresse: Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapien, afsn. 234/236, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre