CPOP i region hovedstaden ønsker alle vores samarbejdspartnere en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

Fra tirsdag den 23. december til fredag den 2. januar, vil e-mail og telefon indkald blive besvaret i begrænset omfang. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år!

De bedste hilsner Elin og Louise, regionale koordinatorer for CPOP i Region Hovedstaden

Nyt overleveringsark!

Der er blevet udarbejdet et nyt arbejdsredskab der kan bruges ifm. overlevering, når et barn f.eks. starter i skoleregi eller flytter til en ny kommune.

Det nye overleveringsark er tænkt som et arbejdsredskab, der med fordel kan bruges til at give barnets nye terapeuter en kort opsummering på barnets vigtigste fund fra den seneste protokol, samt som en påmindelse om at opdaterede kontaktoplysninger på barnets nye terapeuter. Der arbejdes på at overleveringsarket kan udfyldes elektronisk. Overleveringsarket kan findes her

Tværfagligt kursus i CPOP den 14. januar 2015!

Der er stadig pladser tilbage – skynd dig at melde dig til!
Kurset bliver afholdt på Hvidovre Hospital og vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og den fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis.
Pladserne er fortrinsvist for deltagere fra Region hovedstaden, der arbejder med børn med cerebral parese født i 2008 eller senere. Programmet vil snarest ligge på hjemmesiden.

Foreløbigt program for kurset kan hentes her

Tilmelding til CPOP kurser kan ske ved at skrive  navn, stilling, ansættelsessted, kontaktoplysninger til Elin eller Louise på e-mail: louise@cpop.dk / elin@cpop.dk

Forældreinformation og samtykkeerklæringer

Forældreinformationen kan læses her

Der er udarbejdet samtykkeerklæringer til hvert af de fire hospitaler, som kan hentes her:

  • Herlev Hospital, kan hentes her
  • Rigshospitalet, kan hentes her
  • Hillerød Hospital, kan hentes her
  • Hvidovre Hospital, kan hentes her

Opgavefordeling inden for CPOP i Region Hovedstaden

Få et indblik i, hvordan de forskellige opgaver  inden for CPOP er fordelt på de forskellige faggrupper i Region Hovedstaden her

Få et overblik over den lokale koordinerende terapeuts arbejdsområder før og under CPOP konsultationerne her


Kontaktoplysninger:

For kontaktoplysninger på regionale koordinatorer, venligst klik her

Lokale kontaktoplysninger

Nordsjællands Hospital- Hillerød
Annemette Brown, lokal koordinator
Telefon: 48 29 58 72
E-mail: Annemette.kircheiner.brown@regionh.dk
Adresse: Hillerød Hospital, Neurologisk afdeling, Fysioterapiafsnittet, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Herlev Hospital
Lena Hautopp og Line Popp Hebeltoft, lokale koordinatorer
Telefon: 38 68 27 12 / 38 68 51 32
E-mail: Lena.conny.hautopp@regionh.dk / Line.popp.hebeltoft@regionh.dk
Adresse: Herlev Hospital, Børneambulatoriet Arkaden, opgang 115, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Rigshospitalet
Henriette Lundgaard og Rikke Nyby Svenstrup, lokale koordinatorer
Telefon: 35 45 50 79 / 35 45 50 94
E-mail: Rigshospitalet@cpop.dk
Adresse: Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, afsn. 5092,  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Hvidovre Hospital
Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Maj Pedersen, lokale koordinatorer
Telefon: 38 62 65 10 / 38 62 65 10 /38 62 65 10
E-mail: Tina.winther.jørgensen@regionh.dk /Ellen.gunhild.munch.koefoed@regionh.dk /
Maj.pedersen@regionh.dk
Adresse: Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapien, afsn. 234/236, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre