Tværfagligt kursus i CPOP den 14. januar 2015

Kurset bliver afholdt på Hvidovre Hospital og vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og den fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis.
Pladserne er fortrinsvist for deltagere fra Region hovedstaden, der arbejder med børn med cerebral parese født i 2008 eller senere. Programmet vil snarest ligge på hjemmesiden.

Tilmelding til CPOP kurser kan ske ved at skrive  navn, stilling, ansættelsessted, kontaktoplysninger til Elin eller Louise på e-mail: louise@cpop.dk / elin@cpop.dk

Forældreinformation og samtykkeerklæringer

Forældreinformationen kan læses her

Der er udarbejdet samtykkeerklæringer til hvert af de fire hospitaler, som kan hentes her:

  • Herlev Hospital, kan hentes her
  • Rigshospitalet, kan hentes her
  • Hillerød Hospital, kan hentes her
  • Hvidovre Hospital, kan hentes her

Opgavefordeling inden for CPOP i Region Hovedstaden

Få et indblik i, hvordan de forskellige opgaver  inden for CPOP er fordelt på de forskellige faggrupper i Region Hovedstaden her

Få et overblik over den lokale koordinerende terapeuts arbejdsområder før og under CPOP konsultationerne her


Lokale kontaktoplysninger

Nordsjællands Hospital- Hillerød
Annemette Brown, lokal koordinator
Telefon: 48 29 58 72
E-mail: Annemette.kircheiner.brown@regionh.dk
Adresse: Hillerød Hospital, Neurologisk afdeling, Fysioterapiafsnittet, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Herlev Hospital
Lena Hautopp og Line Popp Hebeltoft, lokale koordinatorer
Telefon: 38 68 27 12 / 38 68 51 32
E-mail: Lena.conny.hautopp@regionh.dk / Line.popp.hebeltoft@regionh.dk
Adresse: Herlev Hospital, Børneambulatoriet Arkaden, opgang 115, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Rigshospitalet
Henriette Lundgaard og Rikke Nyby Svenstrup, lokale koordinatorer
Telefon: 35 45 50 79 / 35 45 50 94
E-mail: Rigshospitalet@cpop.dk
Adresse: Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, afsn. 5092,  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Hvidovre Hospital
Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Maj Pedersen, lokale koordinatorer
Telefon: 38 62 65 10 / 38 62 65 10 /38 62 65 10
E-mail: Tina.winther.jørgensen@regionh.dk /Ellen.gunhild.munch.koefoed@regionh.dk /
Maj.pedersen@regionh.dk
Adresse: Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapien, afsn. 234/236, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre