17.11.2016

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol d. 2 marts 2017

Torsdag den 2. marts 2017 fra kl. 9.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio-og ergoterapeutiske protokol og manual på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Tilmelding til kurset kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk

15.11.2016

Kontaktpersoner for CPOP i kommunerne

Her kan du se Listen over kontaktpersonerne for CPOP i alle kommunerne i Region Hovedstaden.

Her er “ofte stillede spørgsmål”

Der er en kontaktperson for CPOP i hver kommune og tre i Københavns kommune, som hver modtager den kvartalvise statusrapport for den respektive kommune. Vil du se statusrapporten på et barn, du træner ?- så kontakt kontaktperson for CPOP i den kommune, hvor barnet har bopælskommune.

18.10.2016

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol

Vi afholder løbende CPOP kurser i den fysio- og ergoterapeutiske protokol i Region Hovedstaden, efter behov.  Vi har aktuelt ikke en dato for det næste CPOP kursus, men du er meget velkommen til at kontakte os og høre nærmere om kurset og blive skrevet op. Kurset omhandler en introduktion til CPOP, en gennemgang af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis.

Kommende netværksmøde på Hvidovre Hospital

Der kommer snarest dato for afholdelse af netværksmøde på Hvidovre Hospital. Det kommer til at indeholde spændende temaer skræddersyet efter behov! Har I specifikke ønsker til indhold skriv gerne til mette.roen.kristensen@regionh.dk. Netværksmøderne er gratis og bliver annonceret i nyhedsbreve samt via e-mail. Vi glæder os til at se dig!

Tak for et godt netværksmøde på Rigshospitalet!

Det var et fantastisk fremmøde til netværksmødet d. 22 sep. 2016. Tak for den gode dialog, konstruktive spørgsmål og det givende samarbejde.  Forneden kan I finde slides fra de forskellige oplæg på netværksmødet.

Tusinde tak jeres deltagelse på CPOP kursus i protokollerne

I kan finde undervisningsmateriale her GMFM, MACS og diverse og her ledmåling, MAS og diverse indsatser

dansende_stjerne_farveOverleveringsark

Der er blevet udarbejdet et nyt arbejdsredskab der kan bruges ifm. overlevering, når et barn f.eks. starter i skoleregi eller flytter til en ny kommune.

Overleveringsarket er tænkt som et arbejdsredskab, der med fordel kan bruges til at give barnets nye terapeuter en kort opsummering på barnets vigtigste fund fra den seneste protokol, samt som en påmindelse om at opdaterede kontaktoplysninger på barnets nye terapeuter.
Overleveringsarket kan findes her

Forældreinformation

Forældreinformationen kan læses her

Beskrivelse af tværfaglige CPOP konsultationer

Kontakthospitalerne i Region Hovedstaden har udarbejdet beskrivelser af hvordan de tværfaglige konsultationer på respektive hospital foregår. Materialet er udarbejdet til forældre samt sundhedsfaglig personale der deltager til konsultationerne og kan læses ved at klikke på nedenstående links.

Hillerød Hospital: Læs mere her omkring indkaldelsestider til CPOP konsultationerne.

Opgavefordeling inden for CPOP i Region Hovedstaden

Få et indblik i, hvordan de forskellige opgaver  inden for CPOP er fordelt på de forskellige faggrupper i Region Hovedstaden her

Få et overblik over den lokale koordinerende terapeuts arbejdsområder før og under CPOP konsultationerne her

Kontaktoplysninger:

For kontaktoplysninger på regionale koordinatorer, venligst klik her

Lokale kontaktoplysninger

Nordsjællands Hospital- Hillerød
Annemette Brown, lokal koordinator
Telefon: 48 29 58 72
E-mail: Annemette.kircheiner.brown@regionh.dk
Adresse: Hillerød Hospital, Neurologisk afdeling, Fysioterapiafsnittet, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Herlev Hospital
Lena Hautopp og Line Popp Hebeltoft, lokale koordinatorer
Telefon: 38 68 27 12 / 38 68 51 32
E-mail: Lena.conny.hautopp@regionh.dk / Line.popp.hebeltoft@regionh.dk
Adresse: Herlev Hospital, Børneambulatoriet Arkaden, opgang 115, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Rigshospitalet
Agnete Smith og Louise Lauesgaard, lokale koordinatorer
Telefon: 35 45 50 79 / 35 45 50 94
E-mail: Agnete.Schmidt@regionh.dk / Louise.Lauesgaard@regionh.dk
Adresse: Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, afsn. 5092,  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Hvidovre Hospital
Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn, lokale koordinatorer
Telefon: 38 62 65 10 / 38 62 65 10 /38 62 65 10
E-mail:  Tina.winther.jørgensen@regionh.dk /Ellen.gunhild.munch.koefoed@regionh.dk / stine.ravn@regionh.dk
Adresse: Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapien, afsn. 234/236, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre