Tværfagligt kursus i CPOP den 14. januar 2015

Kurset bliver afholdt på Hvidovre Hospital og vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og den fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis.
Pladserne er fortrinsvist for deltagere fra Region hovedstaden, der arbejder med børn med cerebral parese født i 2008 eller senere. Programmet vil snarest ligge på hjemmesiden.

Tilmelding til CPOP kurser kan ske ved at skrive  navn, stilling, ansættelsessted, kontaktoplysninger til Elin eller Louise: Mail: elin@cpop.dk / louise@cpop.dk

Kun få pladser tilbage til GMFM kursus!

Skynd dig at melde dig til kurset i Gross Motor Function Measure (GMFM) der bliver afholdt i København d. 30. – 31. oktober 2014. Der er kun få pladser tilbage!
Send en e-mail med navn, arbejdssted og faggruppe til Elin Mikkelsen på elin@cpop.dk
Vi glæder os til at se dig!

Program for GMFM kursus!

Så er programmet for GMFM kurset d. 30-31. oktober færdigt! Programmet for dagene kan ses her
Vi glæder os til at se jer! (27.08.14)

Kursus i Gross Motor Function Measure (GMFM) d. 30. – 31. Oktober 2014


Er du interesseret i at lære, at anvende GMFM testen, og få mere viden om “Gross Motor Function familien”? Til GMFM kurset får du en praktisk gennemgang og konkret viden om hvordan GMFM testen er opbygget, så du selv bliver i stand til at bruge testen i dit praktiske arbejde. Der anvendes videomateriale og stor grad af deltagerinvolvering, i gennemgangen af testen.
Kurset bliver afholdt i konferencerum 2, på Hammershusgade 11, 2100 København Ø.
Prisen er 900 kr. inkl. forplejning.

Tilmelding til GMFM kurset kan ske ved at skrive navn, arbejdssted og faggruppe til Elin Mikkelsen på elin@cpop.dk
Tilmeldingsfristen er den 1. Oktober 2014, der er plads til 40 deltagere.

Mere information om kurset kan findes her Programmet for dagene kan ses her (27.08.14)

Tværfaglige CPOP Kurser

  • Fredag d. 5 september. CPOP kursus på Hillerød Hospital kl. 9-15.

Kurset vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og den fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvist for deltagere fra Region hovedstaden, der arbejder med børn med cerebral parese født i 2008 eller senere.

Tilmelding til CPOP kurser kan ske ved at skrive  navn, stilling, ansættelsessted, kontaktoplysninger til Mette eller Louise: Mail: Mette@cpop.dk / louise@cpop.dk

Har du tidligere deltaget på et CPOP kursus ?

Du kan hente slites fra CPOP kurset den 17 juni her første del af kursus og sidste del af kursus.

Forældreinformation og samtykkeerklæringer

CPOP i Region Hovedstaden inkluderer patienter med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer født i 2008 eller senere.

Det er barnets neuropædiater, der afgør om barnet skal tilbydes deltagelse i CPOP og den lokale sygehusenhed.

Ved deltagelse i CPOP anvendes en samtykkeerklæring, som sendes eller udleveres til barnets forældre. Samtykkeerklæringen skal udfyldes og underskrives af forældrene og derefter sendes/gives retur til CPOP. I forbindelse med udlevering af samtykkeerklæringen følger en pjece om forældreinformation omkring CPOP.

Forældreinformationen kan læses her

Der er udarbejdet samtykkeerklæringer til hvert af de fire hospitaler, som kan hentes her:

  • Herlev Hospital, kan hentes her
  • Rigshospitalet, kan hentes her
  • Hillerød Hospital, kan hentes her
  • Hvidovre Hospital, kan hentes her

Opgavefordeling inden for CPOP i Region Hovedstaden

Få et indblik i, hvordan de forskellige opgaver  inden for CPOP er fordelt på de forskellige faggrupper i Region Hovedstaden her

Få et overblik over den lokale koordinerende terapeuts arbejdsområder før og under CPOP konsultationerne her

Kontaktoplysninger på de lokale koordinatorer

Nordsjællands Hospital- Hillerød

Annemette Brown, lokal koordinerende fysioterapeut

Mail Annemette.kircheiner.brown@regionh.dk Tlf 48295872

Herlev Hospital

Lena Hautopp, lokal koordinerende fysioterapeut

Mail Lena.conny.hautopp@regionh.dk Tlf 38682712

Line Popp Hebeltoft, lokal koordinernde ergoterapeut

Mail Line.popp.hebeltoft@regionh.dk Tlf 38685132

Rigshospitalet

Henriette Lundgaard, lokal koordinerende fysioterapeut

Mail Rigshospitalet@cpop.dk Tlf 35455079

Thea Pearl, lokale koordinerende ergoterapeut

Mail Rigshospitalet@cpop.dk

Rikke Nyby Svenstrup, lokal koordinerende ergoterapeut

Mail Rigshospitalet@cpop.dk Tlf 35455094

Hvidovre Hospital

Tina Jørgensen, lokal koordinerende fysioterapeut

Mail Tina.winther.jørgensen@regionh.dk Tlf 38626510

Ellen Koefoed, lokal koordinerende fysioterpeut

mail Ellen.gunhild.munch.koefoed@regionh.dk Tlf 38626510

Maj Pedersen, lokale koordinerende ergoterapeut

Mail Maj.pedersen@regionh.dk Tlf 38626510

Kontaktoplysninger på de Regionale koordinatorer

Louise Laursen, Regional koordinerende ergoterapeut

Mail Louise@cpop.dk Tlf 3862 2234 (kontor) 27649532 (arb.mobil)

Mette Røn Christensen, Regional koordinerende fysioterapeut

Mail Mette@cpop.dk Tlf 3862 2234 (kontor) 27649530 (arb.mobil)