Tværfaglige CPOP Kurser

  • Fredag d. 5 september. CPOP kursus på Hillerød Hospital kl. 9-15.

Kurset vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og den fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvist for deltagere fra Region hovedstaden, der arbejder med børn med cerebral parese født i 2008 eller senere.

Tilmelding til CPOP kurser kan ske ved at skrive  navn, stilling, ansættelsessted, kontaktoplysninger til Mette eller Louise: Mail: Mette@cpop.dk / louise@cpop.dk

Har du tidligere deltaget på et CPOP kursus ?

Du kan hente slites fra CPOP kurset den 17 juni her Første del af kurset og sidste del af kurset.

Forældreinformation og samtykkeerklæringer

CPOP i Region Hovedstaden inkluderer patienter med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer født i 2008 eller senere.

Det er barnets neuropædiater, der afgør om barnet skal tilbydes deltagelse i CPOP og den lokale sygehusenhed.

Ved deltagelse i CPOP anvendes en samtykkeerklæring, som sendes eller udleveres til barnets forældre. Samtykkeerklæringen skal udfyldes og underskrives af forældrene og derefter sendes/gives retur til CPOP. I forbindelse med udlevering af samtykkeerklæringen følger en pjece om forældreinformation omkring CPOP.

Forældreinformationen kan læses her

Der er udarbejdet samtykkeerklæringer til hvert af de fire hospitaler, som kan hentes her:

  • Herlev Hospital, kan hentes her
  • Rigshospitalet, kan hentes her
  • Hillerød Hospital, kan hentes her
  • Hvidovre Hospital, kan hentes her

Opgavefordeling inden for CPOP i Region Hovedstaden

Få et indblik i, hvordan de forskellige opgaver  inden for CPOP er fordelt på de forskellige faggrupper i Region Hovedstaden her

Få et overblik over den lokale koordinerende terapeuts arbejdsområder før og under CPOP konsultationerne her

Kontaktoplysninger på de lokale koordinatorer

Nordsjællands Hospital- Hillerød

Annemette Brown, lokal koordinerende fysioterapeut

Mail Annemette.kircheiner.brown@regionh.dk Tlf 48295872

Herlev Hospital

Lena Hautopp, lokal koordinerende fysioterapeut

Mail Lena.conny.hautopp@regionh.dk Tlf 38682712

Line Popp Hebeltoft, lokal koordinernde ergoterapeut

Mail Line.popp.hebeltoft@regionh.dk Tlf 38685132

Rigshospitalet

Henriette Lundgaard, lokal koordinerende fysioterapeut

Mail Rigshospitalet@cpop.dk Tlf 35455079

Thea Pearl, lokale koordinerende ergoterapeut

Mail Rigshospitalet@cpop.dk

Rikke Nyby Svenstrup, lokal koordinerende ergoterapeut

Mail Rigshospitalet@cpop.dk Tlf 35455094

Hvidovre Hospital

Tina Jørgensen, lokal koordinerende fysioterapeut

Mail Tina.winther.jørgensen@regionh.dk Tlf 38626510

Ellen Koefoed, lokal koordinerende fysioterpeut

mail Ellen.gunhild.munch.koefoed@regionh.dk Tlf 38626510

Maj Pedersen, lokale koordinerende ergoterapeut

Mail Maj.pedersen@regionh.dk Tlf 38626510

Kontaktoplysninger på de Regionale koordinatorer

Louise Laursen, Regional koordinerende ergoterapeut

Mail Louise@cpop.dk Tlf 3862 2234 (kontor) 27649532 (arb.mobil)

Mette Røn Christensen, Regional koordinerende fysioterapeut

Mail Mette@cpop.dk Tlf 3862 2234 (kontor) 27649530 (arb.mobil)