Samarbejdsaftalen vedr. CPOP i Region Hovedstaden godkendt og trådt i kraft

Samarbejdsaftalen vedr CPOP i Region Hovedstaden blev godkendt af Den Administrative Styregruppe (DAS) d. 2. november 2018 og trådte i kraft samme dag. Samarbejdsaftalen er udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Regionens kommuner og hospitaler samt de regionale koordinatorer. Du kan læse aftalen her. Aftalen er også tilgængelig på Region Hovedstadens hjemmeside. Den tværsektorielle arbejdsgruppe har desuden udarbejdet en implementeringsplan, der ligeledes er godkendt af DAS. Du kan læse implementeringsplanen her.

 

Kontaktoplysninger

For kontaktoplysninger på regionale koordinatorer, venligst klik her

kontaktoplysninger på lokale koordinatorer 

Nordsjællands Hospital- Hillerød
Nanna Lien Ewald Vincentz, Jette Grindsted, Birgit Pedersen lokale koordinatorer

Telefon: 48 29 58 72
E-mail: nanna.lien.ewald.vincentz@regionh.dk Jette.Grindsted@regionh.dk / Birgit.Pedersen@regionh.dk

Adresse: Hillerød Hospital, Neurologisk afdeling, Fysioterapiafsnittet, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Rigshospitalet
Agnete Schmidt og Louise Lauesgaard, lokale koordinatorer

Telefon: 35 45 50 79 / 35 45 50 94
E-mail: rh-cpop@regionh.dk
Adresse: Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, afsn. 5092,  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Herlev Hospital
Line Popp Hebeltoft, Maria Kristensen (pr. 1.1.22), Birgit Holm Kock, Charlotte Aaholst, lokale koordinatorer
Telefon: 38 68 51 32

E-mail: herlev-cpop.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk
Adresse: Herlev Hospital, Børn og Unge klinik 2, Borgmester Ib Juuls Vej 25C, 3. etage (OBS svarer til terræn-niveau), 2730 Herlev

Hvidovre Hospital
Tina Jørgensen, Ellen Koefoed, Svanhild Ivarsflaten og Stine Ravn, lokale koordinatorer
Telefon: 38 62 65 10 / 38 62 65 10 /38 62 65 10
E-mail:  Tina.winther.joergensen@regionh.dk /Ellen.gunhild.munch.koefoed@regionh.dk / svanhild.ivarsflaten@regionh.dk /stine.ravn@regionh.dk
Adresse: Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapien, afsn. 234/236, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

 

Kontaktoplysninger på kommunale kontaktpersoner for CPOP i Region Hovedstaden 

Kontaktoplysninger på alle kommunale kontaktpersoner for CPOP i Region Hovedstaden findes her. Vær opmærksom på, at listen opdateres løbende.

 

Kontaktpersoner for CPOP i kommunerne

Her er “ofte stillede spørgsmål”

Der er udpeget en kontaktperson for CPOP i hver kommune og fire i Københavns kommune. De kommunale kontaktpersoner  modtager den kvartalvise statusliste for den respektive kommune. Vil du se statusliste på et barn, du træner ?- så kontakt kontaktperson for CPOP i den kommune, hvor barnet har bopælskommune. Du finder kontaktoplysninger på samtlige kommunale kontaktpersoner for CPOP i Region Hovedstaden under “kontaktoplysninger” ovenfor.

 

Undervisningsmateriale fra CPOP kurser

Du kan finde undervisningsmaterialet omhandlende introduktion til CPOP og fysioterapi her og omhandlende ergoterapi her.

 

Skifter barnet fysio- og ergoterapeut – husk at informere de lokale koordinatorer

Når barnet skifter fysio- og/eller ergoterapeut ved f.eks. skolestart eller flytter til en ny kommune, så husk endelig at give de lokale koordinatorer på barnets kontakshospital besked. Derved kan de lokale koordinatorer ændre oplysningerne på barnets terapeut i CPOP databasen, således at den rette terapeut får en invitation til barnets CPOP konsultation. Du kan udfylde arket her og sende til den lokale koodinator.

Forældreinformation

Forældrepjecen om “Hvad er CPOP” kan læses her.

Beskrivelse af tværfaglige CPOP konsultationer

Kontakthospitalerne i Region Hovedstaden har udarbejdet beskrivelser af, hvordan de tværfaglige konsultationer på respektive hospital foregår. Materialet er udarbejdet til forældre samt sundhedsfaglig personale, der deltager til konsultationerne og kan læses ved at klikke på nedenstående links.

Opgavefordeling inden for CPOP i Region Hovedstaden

Få et overblik over den lokale koordinerende terapeuts arbejdsområder før og under CPOP konsultationerne her