15.december: Tværfagligt CPOP kursus i den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol

Næste tværfaglige kursus på Aalborg Universitetshospital er 27. februar 2015 fra kl. 8.30 til 15.30. Kurset vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Nordjylland som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset er gratis.

Dette er det foreløbige program .

Tilmelding til kurset kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og kontaktoplysninger til mette.nord@cpop.dk

Implementering af CPOP i Nordjylland

Aalborg Universitetshospital har fået midler fra Ludvig og Sara Elsass Fond til implementering af CPOP i Region Nordjylland. Inklusion startes august 2014. Alle børn med cerebral parese eller cerebral parese lignende symptomer født i 2008 eller senere vil i første omgang blive tilbudt deltagelse i CPOP. Forældrene vil blive kontaktet med henblik på information og samtykke til deltagelse.

Forældreinformation kan hentes her. Samtykkeerklæring til forældre kan hentes her.

Tværfaglige konsultationer vil blive afholdt i Neuropædiatrisk Team på Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord og Sygehus Vendsyssel i Hjørring.

CPOP opfordrer til at alle børn får udfyldt den ergoterapeutisk og fysioterapeutiske protokol i forbindelse med de tværfaglige konsultationer.

Fagpersoner der udfylder protokoller på børn inkluderet i CPOP kan rekvirere login til databasen 3C, hvor protokollerne skal indtastes. Login fås ved at udfylde ansøgningsskema og sende dette til koordinerende fysioterapeut Mette Johansen. Protollerne kan også udfyldes i papirform. Vi anbefaler at de nyeste udgaver hentes direkte på hjemmesiden, så sidst opdaterede version anvendes. Protokollerne indtastes i 3C eller sendes senest 1 uge inden konsultationen for validering og klargøring til konsultationen. De bedes sendt til: Mette Johansen, Aalborg Universitetshospital, Neuropædiatrisk Team, Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Ved spørgsmål eller yderligere information er du velkommen til at kontakte regional koordinator

Fysioterapeut Mette Johansen

Mail mette.nord@cpop.dk

Tlf 30473915

Hold dig opdateret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet for Region Nordjylland