Implementering af CPOP i Nordjylland

Aalborg Universitetshospital har fået midler fra Ludvig og Sara Elsass Fond til implementering af CPOP i Region Nordjylland. Inklusion startes august 2014. Alle børn med cerebral parese eller cerebral parese lignende symptomer født i 2008 eller senere vil i første omgang blive tilbudt deltagelse i CPOP. Information gives og samtykke indhentes i forbindelse med kommende konsultationer i Neuropædiatrisk Team.

Forældreinformation kan hentes her. Samtykkeerklæring til forældre kan hentes her.

Kursus i fysioterapeutisk og ergoterapeutisk protokol

Første tværfaglige kursus afholdes på Aalborg Universitetshospital efterår 2014. Nærmere information følger.

Ved spørgsmål eller yderligere information er du velkommen til at kontakte regional koordinator

Fysioterapeut Mette Johansen

Mail mette.nord@cpop.dk

Tlf 30473915

Hold dig opdateret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet for Region Nordjylland