CPOP er godkendt som landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase af Statens Serum Institut og har fået tilsagn om en 3-årig databasebevilling, startende med bevilling til etablering i 2015 af regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Godkendelse fra Statens Serum Institut

CPOPs ansøgning om at blive landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase er blevet godkendt af Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning under Statens Serum Institut. Godkendelsen er 3-årig og gælder i perioden fra 8. april 2013 til 7. april 2016. Godkendelsen betyder at CPOP nu skal anvendes som opfølgningsprogram og kliniske kvalitetsdatabase i hele landet. I løbet af den 3-årige periode forventes CPOP at blive implementeret i hele Danmark, efterhånden som fagpersoner i de enkelte regioner er klar til at starte implementeringen.

Materiale vedr. godkendelsen som landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase:

Ansøgning

Indikatorbeskrivelser og høringssvar

Databasebevilling fra RKKP

Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har med følgende begrundelse besluttet at give et 3-årig bevillingstilsagn:

Styregruppen konstaterer, at der er tale om en relativ lavvolumen-database, hvor der umiddelbart kunne foretages andre tiltag for at øge kvaliteten. På basis af erfaringer i andre nordiske lande om høj effekt af databasen; kendskab til kvalitetsbrist; databasens tværsektorielle status samt kendskab til regional opstart af databasen er prioriteret national opstart af databasen.

Forskningsadgang til data

CPOP følger retningslinjerne, der gælder for databaser støttet af RKKP.

Retningslinje og materiale fra RKKP kan hentes her