30. juni 2016 Fornyet godkendelse

CPOP-databasen har fået fornyet sin godkendelse fra Sundhedsdatastyrelsen fra 28. juni 2016 indtil 29. juni 2019

Materiale ang. fornyet godkendelse kan læses her

Godkendelsesbrev – CPOP

Nedenfor finder I den reviderede indikatorbeskrivelse som er godkendt af Databasestyregruppen og træder i kraft pr. 1. januar 2017, samt de samlede høringssvar og – håndtering

CPOP Revideret Indikatorbeskrivelse

Høringssvar og håndtering af revideret indikatorbeskrivelse

CPOP er godkendt som national kliniske kvalitetsdatabase af Statens Serum Institut og har fået tilsagn om en 3-årig databasebevilling, startende med bevilling til etablering i 2015 af regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Derefter har CPOP modtaget bevilling fra RKKP i perioden 2018-2020.

Indikatorbeskrivelse i perioden 2013 – 2016 kan findes her

Godkendelse fra Statens Serum Institut

CPOPs ansøgning om at blive national klinisk kvalitetsdatabase er blevet godkendt af Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning under Statens Serum Institut. Godkendelsen var 3-årig og var for perioden fra 8. april 2013 til 7. april 2016. Godkendelsen betyder at CPOP nu skal anvendes som opfølgningsprogram og kliniske kvalitetsdatabase i hele landet. I løbet af den 3-årige periode forventes CPOP at blive implementeret i hele Danmark.

Materiale vedr. godkendelsen som national klinisk kvalitetsdatabase:

Ansøgning

Indikatorbeskrivelser og høringssvar

Forskningsadgang til data

CPOP følger retningslinjerne, der gælder for databaser støttet af RKKP.

Den nationale styregruppe har besluttet at:

  • Ansøgninger håndteres af formand for database styregruppen i samarbejde med nationalkoordinator.
  • Ansøgninger sendes til orientering og kommentering ved database styregruppen forud for udlevering af data.
  • Beslutning om udlevering af data træffes i fællesskab, hvis muligt ellers træffer formand for databasestyregruppen endelig beslutning om udlevering af data.
  • At CPOP opkræver betaling for arbejdet forbundet med at genere dataudtræk.

Retningslinje og materiale fra RKKP kan hentes her

 

Revision af protokollerne, læs mere her