8. Februar 2021 Databasegodkendelse

CPOP-databasen har fået fornyet sin godkendelse fra Sundhedsdatastyrelsen fra 28. juni 2016 indtil 29. juni 2019

Materiale ang. fornyet godkendelse kan læses her

Godkendelsesbrev – CPOP

Nedenfor finder I den reviderede indikatorbeskrivelse som er godkendt af Databasestyregruppen og trådte i kraft pr. 1. januar 2017, samt de samlede høringssvar og – håndtering. Indikator 7, Grovmotorisk funktionstest GMFM, og Indikator 8, Vurdering af kommunikation med CFCS, har gennem tre år i 2017-2019 været pilottestet. På baggrund af høringer i årsrapport, samlede nordiske erfaringer og forskning har den nationale styregruppe for CPOP defineret standarder og en revision af nævnerpopulationen i Indikator 7. Efter høring i Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge og Dansk Selskab for Pædiatrisk Selskab medtages de nye definitioner pr. 1. januar 2021.

CPOP Indikatorbeskrivelse_revideret januar 2021

Høringssvar og håndtering af revideret indikatorbeskrivelse 2016

CPOP er godkendt som national klinisk kvalitetsdatabase af Sundhedsdatastyrelsen og har fået tilsagn om en 3-årig databasebevilling, startende med bevilling til etablering i 2015 af regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Derefter har CPOP modtaget bevilling fra RKKP i perioden 2018-2020.

Indikatorbeskrivelse i perioden 2013 – 2016 kan findes her

Godkendelse fra Statens Serum Institut

CPOPs ansøgning om at blive national klinisk kvalitetsdatabase er blevet godkendt af Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning under Statens Serum Institut. Godkendelsen var 3-årig og var for perioden fra 8. april 2013 til 7. april 2016 og fra 2016-2019 af Sundhedsdatastyrelsen. Godkendelsen betyder at CPOP nu skal anvendes som opfølgningsprogram og kliniske kvalitetsdatabase i hele landet. I løbet af den 3-årige periode forventes CPOP at blive implementeret i hele Danmark.

Materiale vedr. godkendelsen som national klinisk kvalitetsdatabase:

Ansøgning

Indikatorbeskrivelser og høringssvar

Forskningsadgang til data

CPOP følger retningslinjerne, der gælder for databaser støttet af RKKP.

  • Ansøgninger om forskningsdata ansøges gennem https://www.rkkp.dk/forskning/
  • Ansøgninger sendes til godkendelse og kommentering ved en databasestyregruppens formandskab og national koordinator forud for udlevering af data.
  • Beslutning om udlevering af data træffes i fællesskab, hvis muligt ellers træffer formand for databasestyregruppen endelig beslutning om udlevering af data.

Retningslinje og materiale fra RKKP kan hentes her

 

Revision af protokollerne, læs mere her