Centrale arbejdsopgaver

National Koordinator Helle Mätzke Rasmussen på 23 48 60 56 eller e-mail: helle@cpop.dk

Kontaktadresse: CPOP, Pædiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus, Skovvangen 2-8, DK-6000 Kolding

Region Midtjylland

Projektleder Kirsten Nordbye-Nielsen på 21 59 58 94 eller e-mail: kirsten@cpop.dk

Kontakt adresse: Ortopædkirurgisk forskningslab., Nørrebrogade 44, Bygn. 1A, 1.tv., 8000 Aarhus C.

Region Hovedstaden

Regional koordinerende fysioterapeut Mette Røn Christensen, Tlf 38 62 22 34 (kontor) 27 64 95 30 (arb.mobil),  e-mail: mette@cpop.dk
Regional koordinerende ergoterapeut Louise Bolvig Laursen, Tlf 38 62 22 34 (kontor) 27 64 95 32 (arb.mobil), e-mail: louise@cpop.dk

Kontaktadresse: Terapiafdelingen, Hvidovre Hospital, Kettegårs Allé 30, 2650 Hvidovre

Nordsjællands Hospital- Hillerød
Lokal koordinerende fysioterapeut: Annemette Brown Mail Annemette.kircheiner.brown@regionh.dk Tlf 48 29 58 72

Herlev Hospital
Lokal koordinerende fysioterapeut: Lena Hautopp Mail Lena.conny.hautopp@regionh.dk Tlf 38 68 27 12
Lokal koordinernde ergoterapeut: Line Popp Hebeltoft Mail Line.popp.hebeltoft@regionh.dk Tlf 38 68 51 32

Rigshospitalet
Lokal koordinerende fysioterapeut: Henriette Lundgaard Tlf 35 45 50 79
Lokale koordinerende ergoterapeut: Thea Pearl og Rikke Nyby Svenstrup Tlf 35 45 50 94
Fælles mail Rigshospitalet@cpop.dk

Hvidovre Hospital
Lokal koordinerende fysioterapeut: Tina Jørgensen, Mail Tina.winther.jørgensen@regionh.dk Tlf 38 62 65 10
Lokal koordinerende fysioterpeut: Ellen Koefoed, mail Ellen.gunhild.munch.koefoed@regionh.dk Tlf 38 62 65 10
Lokale koordinerende ergoterapeut: Maj Pedersen, Mail Maj.pedersen@regionh.dk Tlf 38 62 65 10

Region Syddanmark

Koordinerende fysioterapeut Mirjam Gismervik på 51 43 97 99 eller e-mail: mirjam@cpop.dk

Koordinerende ergoterapeut Helle S. Poulsen på 40240765 eller e-mail: hellep@cpop.dk

Patientforløb – og lokale arbejdsopgaver
Kontakt omkring patientforløb, indsendelse af CPOP protokoller og spørgsmål vedr. lokale arbejdsopgaver kan ske til den sygehus enhed, hvor barnet følges.

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (SVS) Lene Vinther svs@cpop.dk
Fysioterapeut Lene Vinther, Terapiafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Sygehus Sønderjylland (SHS) Hanne Esbensen shs@cpop.dk Tlf. 79976585
Fysioterapeut Hanne Esbensen, Terapiafdelingen, Sygehus Sønderjylland, Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
Fysioterapeut Susanne Hov/ergoterapeut Maike Tomaszewski (barsel)

Sygehus Lillebælt i Kolding (SLB) Christina North Larsen slb@cpop.dk
Fysioterapeut Christina North Larsen/ergoterapeut Christina Hviid, Terapiafdelingen, Sygehus Lillebælt, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding

Odense Universitetshospital (OUH) Hanne Jensen ouh@cpop.dk
Fysioterapeut Hanne Jensen, Børneambulatoriet, H.C. Andersens Børnehospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C / ergoterapeut Helle S. Poulsen, Rehabiliteringsafdelingen, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C.