Vejledning i CPOPs database

3C Databasen er forankret i det svenske system Registercentrum Syd og er i Danmark godkendt af Statens Serum Institut. Region Midtjylland er dataansvarlig myndighed og har anmeldt databasen til datatilsynet. Kommunikation med databasen over internettet er krypteret på samme måde som meddelelser med banker og skattemyndigheder. Kun autoriserede fagpersoner som skal indberette til databasen, kan efter ansøgning og godkendelse af to instanser få adgang til Databasen. Log in adgang og berettiget adgang til Databasen, skal fornyes efter validering hvert ½ år.

  • Hent Vejledning i brug af CPOP databasen 3C her.
  • Hent ansøgningsskemaer til log ind/ændring af log ind her.

 

CPOP+stjerne_farve