CPOP er et opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese. CPOP har eksisteret i den sydlige del af Sverige siden 1994, under navnet CPUP Uppfölgningsprogram for cerebral pares. Du kan læse mere om CPUP på www.cpup.se.

Opfølgningsprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem ortopædkirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og børneneurologer. CPUP anvendes nu som klinisk arbejdsredskab og nationalt kvalitetsregister i Sverige og Norge. I CPUP følges børn med cerebral parese og cerebral parese lign. symptomer kontinuerligt gennem opvæksten. Barnets fysioterapeut og ergoterapeut undersøger og registrerer grovmotorisk og finmotorisk funktion, ledbevægelighed og spasticitet. Hofter og ryg kontrolleres regelmæssigt efter et fast regime. Desuden registreres behandlinger og operationer.

Den kontinuerlige og standardiserede opfølgning sikrer, at barnets behandlere tidligt opdager, hvis der sker ændringer i tilstanden. Dette er forudsætningen for tidligt i forløbet at kunne iværksætte forebyggende behandling. Opfølgningsprogrammet har vist at antallet af svære kontrakturer, fejlstillinger og skolioser kan mindskes og hofteluksationer forebygges.

CPOP er blevet implementeret i Region Syddanmark i en periode fra 1.9.2009 til 31.8.2011. Projektet var finansieret af Ludvig og Sara Elsass Fond.

CPOP er nu et permanent tilbud til alle børn og unge med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer i Region Syddanmark der er født efter 31.12.2002. Desuden kan ældre børn inkluderes i CPOP efter aftale med barnets kontaktlæge.