I opfølgningen af børn med cerebral parese kan anvendes en lang række af test-, måle- og klassifikationsredskaber udover CPOP protokollerne. CPOP ønsker at disse redskaber er tilgængelige for fagpersoner der arbejder med børn og unge med CP. Vi har derfor valgt at give mulighed for at redskaberne præsenteres på hjemmesiden.
Udover de præsenterede redskaber, findes en lang række andre redskaber, som kan være relevante at anvende. Hvis du har kendskab til et redskab, som ville være relevant at gøre tilgængeligt, er du meget velkommen til at kontakte os.

CPCHILD  spørgeskema, dansk version

CPCHILD Questionnaire er nu oversat til dansk til brug til børn og unge med CP. Spørgeskemaet er oprindeligt udarbejdet af Børneortopædkirurg Unni Narayanan, Sickkids Hospital i Toronto, Canada. Spørgeskemaet udfyldes af forældre, og omhandler barnets helbred og velbefindende. Spørgeskemaet på dansk kan ses her.

Oversættelse, reliabilitetstestning og validering af CPCHILD på dansk er foretaget i et samarbejde mellem de to Børneortopædkirugiske afdelinger på Hvidovre Hospital og Aarhus Universitets Hospital.

Spørgeskemaer MPOC-20 & MPOC-SP

De to spørgeskemaer MPOC-20 & MPOC-SP, til evaluering af indsatsen til børn med handicap 0-17+ år, er nu oversat til dansk og godkendt til anvendelse i Danmark. Spørgeskemaerne er udviklet af Can Child i Canada ud fra et familiecentreret perspektiv, og er validerede og reliabilitets testede.

Forældrespørgeskemaet MPOC-20, anvendes til måling af forældres oplevelse, af det tilbud de og deres børn modtager fra sundhedssektoren. Spørgeskemaet MPOC-SP, til professionelle er baseret på områderne i forældrespørgeskemaet, og er et redskab til vurdering af egen professionelle indsats til barn og familie.

Henvendelse vedr. spørgeskemaerne kan rettes til kirsn1@rm.dk eller til can.child.ca

Klassifikation af sprog og kommunikation

System til klassifikation af funktionel kommunikation
Functional Communication Classification System (FCCS) kan hentes her

Skala til klassifikation af børns evne til at tale, dvs. deres taleproduktion.
Viking Speech Scale, 2010 kan hentes her

De danske oversættelser er til fri brug, venligst stillet til rådighed af originalforfattere og af oversættelsesteam i samarbejdet med Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland.