Evaluering af CPOP tværfaglige konsultationer i Region Syddanmark

Der er foretaget en evaluering af CPOP tværfaglige konsultationer i Region Syddanmark i perioden 2015 (forældreevaluering) og 2016 (evaluering ved kommunale fysio- og ergoterapeuter). Rapporten kan hentes her

 

CPOP-I

CPOP har sammen med Kolding, Fredericia og Vejle Kommuner gennemført projektet “Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese”, kaldet CPOP-I Cerebral parese opfølgning og indsatser. Projektet blev gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen.

Intern evaluering

CPOP har med udgangen af 2011 afsluttet CPOP-I projektet. Vi har udarbejdet en rapport, hvor vi præsenterer den interne evaluering af projektet og folderen ”Aktiviteter og erfaringer”.
Rapporten kan hentes her og folderen kan hentes her

Indsatsplanen der er udarbejdet efter de tværfaglige  konsultationer kan hentes her

Midtvejs folderen

På CPOP-DAGEN 2011 præsenterede CPOP-I projektet midtvejsfolderen “Midtvejsbeskrivelse og anbefalinger af satspuljen: Kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap”. Folderen kan hentes her

Fysioterapeutiske indsatser i forbindelse med behandling med BoNT-A

I forbindelse med Temadagen “De fysioterapeutiske indsatser til børn med cerebral parese, som behandles med botulinum toksin type A«, den 1. februar 2010 blev der nedsat en arbejdsgruppe, for at udarbejde en beskrivelse af praksis for de fysioterapeutiske indsatser i Region Syddanmark.  Arbejdsgruppen har udarbejdet et hæfte med inspiration til kvalificering af de fysioterapeutiske indsatser i klinisk praksis, som kan hentes her