For at barnet kan deltage i CPOP er det nødvendigt med forældrenes samtykke til at videregive helbredsoplysninger mellem barnets behandlere, som kan være ansat på forskellige institutioner og sygehuse. Der vil kun blive indhentet og videregivet helbredsoplysninger, som er relevante for barnets behandling og deltagelse i opfølgningsprogrammet. I kan på et hvilket som helst tidspunkt trække samtykket til at videregive helbredsoplysninger tilbage.

I vil blive tilbudt deltagelse i CPOP programmet af jeres barns fysioterapeut og/eller læge . Desuden kan I selv indsende samtykke erklæringen, som i finder her.

Når samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger ved deltagelse i CPOP er udfyldt og underskrevet, bedes Du/I sende den til jeres den CPOP ansvarlige på den lokale børneafdeling eller til CPOP koordinatoren / projektlederen i din region.