Godkendelsen af CPOP som landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase medfører jf. bekendtgørelsens at regionsråd, kommunal bestyrelser, private personer og institutioner der driver sygehuse, samt praktiserende sundhedspersoner har pligt til at sikre indberetning af oplysninger til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.

Indberetningspligten indebærer, at oplysninger, som kan henføres til bestemte personer, kan videregives til den kliniske kvalitetsdatabase uden samtykke fra personen. Alle børn med CP eller CP-lignende symptomer indberettes til databasen. Forældre kan fravælge, at barnet deltager i undersøgelserne eller dele af undersøgelserne uden at det får betydning for barnets videre behandling.

CPOP har hidtil indhentet samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mellem barnets behandlere, som kan være ansat på forskellige institutioner og sygehuse. Men, da CPOP jf. ovenstående, er fritaget for indhentelse af samtykke til vidergivelse af oplysninger til databasen, har database styregruppen besluttet at fagpersoner fremover selv skal indhente samtykke ved videregivelse af helbredsoplysninger mellem fagpersoner, hvis/når der er behov for dette.

Ændringen træder i kraft pr. 1.1.2016.