Generelle spørgsmål – FAQ

 

Hvor ofte skal den fysio- og ergoterapeutiske protokol udfyldes?

Anbefalingerne for undersøgelse med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten. Anbefalingen skal ses som en minimums anbefaling til alle børn med cerebral parese. Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges udfra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov.

Anbefalinger for minimums intervaller for undersøgelser pr. 1.1.2016:

  •  Børn i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7, 9, 11 og 13 år pr. 1.1.

Hvornår skal en fysio-/ergoterapeutiskprotokol udfyldes, det år barnet fylder seks år?
Inden barnets seks års fødselsdag skal der udfyldes en fysioterapeutisk protokol årligt, men fra den dag barnet fylder seks år, skal protokollen udfyldes jævnfør ovenstående beskrivelse.

Skal alle børn have udfyldt protokoller?
Alle børn der samtykker til deltagelse i CPOP skal have udfyldt protokoller.

Er det nødvendigt at udføre alle ledmålinger?
Jo flere des bedre. Værdierne fra ledmålingerne bruges til at følge barnets udvikling mhp. at tidlig kunne iværksætte en indsats – ved behov. Det er derfor vigtig at målingerne bevægelighed  på både afficeret og ikke-afficeret side.
I nogle tilfælde kan det dog være nødvendig at prioritere i ledmålingerne, f.eks. hvis man vurderer at det er for meget for barnet at deltage i alle ledmålinger. Afviger man fra udgangstillinger eller springer ledmålinger over, noteres dette i kommentarfeltet.

Hvordan kan det være det hele er væk og jeg skal starte forfra, når jeg kommer tilbage til 3C?
Hvis du forlader computeren når du er i gang med at indtaste data, kan det være en god idé at gemme protokollen før du går fra computeren. Du gemmer protokollen ved at scrolle længst ned på siden og klikke på ”Gem”. Når du har gemt din protokol kan du altid søge den frem igen og fortsætte/opdatere indtastningen ved at klikke på ”søg poster” – søge barnet frem via f.eks. barnets cpr.-nummer og derefter klikke på ikonet ”Opdater”.