Klassifikationssystemer

I CPOP anvendes tværfaglige klassifikationssystemer som baggrund for planlægning af opfølgning og behandling.

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS-E&R) kan hentes her. GMFCS Descriptors and Illustrations kan hentes her.

Manual Ability Classification System (MACS) kan hentes her – Beslutningsalgoritmen kan hentes her

Communication Function Classification System (CFCS) – manual kan hentes her

Functional Mobility Scale (FMS) kan hentes her

 

Ledbevægelighed

TrafiklysI CPUP er der udarbejdet alarmværdier for passiv ledbevægelighed.

De grønne værdier er normal ledbevægelighed, gule værdier er let nedsat ledbevægelighed, mens røde værdier viser at ledbevægeligheden er nedsat i en sådan grad, at handling og/eller behandling er nødvendigt.

Alarmværdier for passiv ledbevægelighed kan findes her.

 

Tværfaglige konsultationer

Indsatsplanen efter tværfaglige konsultationer, har været anvendt på Sygehus Lillebælt i forbindelse med CPOP-I projektet, kan hentes her

Den engelske version kan hentes her