Den neuropædiatriske protokol kortlægger og beskriver

  • Graviditet, fødsel og neonatal periode
  • Diagnose og klassifikation
  • Ledsagehandicap og funktionsnedsættelser

Materialet kan findes her:

Der er ikke nogen manual til den neuropædiatriske protokol endnu.

I CPOP anvendes diagnose kriterier som beskrevet af  SCPE (Surveillance of cerebral palsy in Europe). læs mere om SCPE her.