Den neuropædiatriske protokol kortlægger og beskriver

  • Diagnose og klassifikation
  • Ledsagehandicap og funktionsnedsættelser
  • Graviditet, fødsel og neonatal periode

Materialet kan findes her:

I CPOP anvendes diagnose kriterier som beskrevet af  SCPE (Surveillance of cerebral palsy in Europe). læs mere om SCPE her.