Den fysioterapeutiske protokol

Den fysioterapeutiske protokol kortlægger og beskriver barnets grovmotoriske funktion, ledbevægelighed, spasticitet/muskeltonus og brug af ortoser og hjælpemidler samt de fysioterapeutiske indsatser barnet har modtaget.

Materialet kan findes her: Fysioterapeut protokol & Manual til den fysioterapeutiske protokol

CPOP anbefaler, at der efter udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol udfyldes et resume ark, som medbringes til CPOP konsultationen. Skabelon til resume ark kan hentes her (.doc) og her (.pdf)

 

Interval for udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol

Anbefalingerne for undersøgelse med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten.  Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges udfra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov. CPOP anvender følgende minimums intervaller for undersøgelser pr. 1.1.2016:

 • Børn i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7, 9, 11 eller 13 år den 1. januar.

Hvis det ud fra en individuel, klinisk vurdering findes relevant, kan protokollerne udfyldes oftere.

For børn med GMFCS I og MACS I gælder det at:

2019 undersøges børn født i 2005*, 2007*, 2009, 2011 samt børn født i 2013-2019

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark

 

Interval for anbefalinger af udfyldelse af GMFM-testen

 • GMFM-testen anbefales én gang pr. år for børn i alderen 0-5 år.
 • For børn i alderen 6-14 år med GMFCS niveau III-V anbefales undersøgelse med GMFM én gang pr. år
 • For børn med GMFCS-niveau I eller II undersøges med GMFM i de år, hvor barnet er 7, 9, 11, 13 år den 1. januar

For børn med GMFCS I eller II gælder det at:

2019 undersøges børn født i 2005*, 2007*, 2009, 2011 samt børn født i 2013-2019

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark

Hvornår opfylder en fysioterapeutisk protokol indikator 2- vurdering af grovmotorisk funktion?

Følgende felter skal være udfyldt i den fysioterapeutiske protokol for at den opfylder indikator 2

 • GMFCS niveau
 • Dominerende neurologisk symptom
 • Funktionel Mobility Scale udfyldes på alle tre afstande: 5 meter, 50 meter og 500 meter. Vær opmærksom på, at ”C” kun kan anvendes på 50m og ”N” kun kan anvendes på 500m
 • Vurdering af fod: Det afkrydses om barnet kan tage vægtbæring -”Ja” eller ”Nej”. Hvis der sættes kryds i ”Ja” skal ”vurdering af højre og venstre fod” også udfyldes. Udfyldes for begge fødder.
 • Vurdering af ryg. Det afkrydses, om barnet tidligere er skoliose opereret. Hvis der sættes kryds i ”Nej” skal felterne ”vurderet i” og ”har skoliose” også udfyldes.

 

Hvornår  opfylder en fysioterapeutisk protokol indikator 7- grovmotorisk funktionstest?

Følgende felter skal være udfyldt i den fysioterapeutiske protokol for at den opfylder indikator 7

 • Dato for GMFM testen
 • GMFM – 66 point eller GMFM – 88 point

Nærmere beskrivelse af indikatorerne findes her