Den fysioterapeutiske protokol

Den fysioterapeutiske protokol kortlægger og beskriver barnets grovmotoriske funktion, ledbevægelighed, spasticitet/muskeltonus og brug af ortoser og hjælpemidler samt de fysioterapeutiske indsatser barnet har modtaget.

Materialet kan findes her: Fysioterapeut protokol & Manual til den fysioterapeutiske protokol

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS-E&R) kan hentes her. GMFCS Descriptors and Illustrations kan hentes her.

Functional Mobility Scale (FMS) kan hentes her

CPOP anbefaler, at der efter udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol udfyldes et resume ark, som medbringes til CPOP konsultationen. Skabelon til resume ark kan hentes her (.doc) og her (.pdf)

Interval for udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol

Anbefalingerne for undersøgelse med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten.  Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges udfra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov. CPOP anvender følgende minimums intervaller for undersøgelser pr. 1.1.2016:

 • Børn i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7, 9, 11 eller 13 år den 1. januar.

Hvis det ud fra en individuel, klinisk vurdering findes relevant, kan protokollerne udfyldes oftere.

For børn med GMFCS I og MACS I gælder det at:

2021 undersøges børn født i 2007*, 2009, 2011, 2013 samt børn født i 2015-2021

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark

 

Gross Motor Function Measure (GMFM)

GMFM-testen er blevet oversat til dansk. Find den danske udgave her.

Oversættelsen kan anvendes sammen med det digitale scoringssystem og evt. det norske eller engelske scoringsark, som er tilgængeligt fra CanChilds hjemmeside.

Interval for anbefalinger af udfyldelse af GMFM-testen er revideret og reduceret pr. 1. januar 2021

Indikator 7, GMFM, i den fysioterapeutiske protokol er pr. 1.1.2021 fastsat til 90%. Nævnerpopulationen er reduceret og ændret således at alle børn med GMFCS I-V, som et minimum, undersøges med GMFM-66 eller GMFM-88 i de år, hvor børnene/ de unge er 1, 3, 5, 9 og 13 år den 1. januar. Desuden undersøges børn der er inkluderet i CPOP det foregående år.

 • GMFM-testen anbefales for børn og unge med GMFCS I-V i alderen 0-15 år. I de år hvor barnet/den unge er 1, 3, 5, 9, 13 år den 1.1.xxxx.
 • GMFM-testen anbefales for børn og unge med GMFCS I-V der er inkluderet i CPOP det foregående år.

For børn med GMFCS I-V gælder det at:

2021 undersøges børn født i 2007*, 2011, 2015, 2017 og 2019 med GMFM-66 eller GMFM-88. Desuden undersøges børn der er inkluderet i CPOP i 2020.

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark

Udfordringer med at score GMFM-66?

Nogle oplever midlertidige udfordringer med at score GMFM-66 testen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med opgradering af computere på arbejdspladsen. Det er muligt at læse mere om en ny version af scoringsprogrammet GMAE-III på Canchilds hjemmeside. I har mulighed for at score GMFM-88 versionen i hånden, og indtaste resultatet i CPOP databasen. Har man lavet GMFM-66, som ikke kan scores i hånden, kan man score de sidste 22 items ud fra det kendskab man har til barnet allerede og score testen i hånden som GMFM-88. Derved kan I sikre, at I får et GMFM testresultat i CPOP databasen, og dermed få opfyldt Kvalitetsindikator 8.

Hvornår opfylder en fysioterapeutisk protokol indikator 2- vurdering af grovmotorisk funktion?

Følgende felter skal være udfyldt i den fysioterapeutiske protokol for at den opfylder indikator 2

 • GMFCS niveau
 • Dominerende neurologisk symptom
 • Funktionel Mobility Scale udfyldes på alle tre afstande: 5 meter, 50 meter og 500 meter. Vær opmærksom på, at ”C” kun kan anvendes på 50m og ”N” kun kan anvendes på 500m
 • Vurdering af fod: Det afkrydses om barnet kan tage vægtbæring -”Ja” eller ”Nej”. Hvis der sættes kryds i ”Ja” skal ”vurdering af højre og venstre fod” også udfyldes. Udfyldes for begge fødder.
 • Vurdering af ryg. Det afkrydses, om barnet tidligere er skoliose opereret. Hvis der sættes kryds i ”Nej” skal felterne ”vurderet i” og ”har skoliose” også udfyldes.

 

Hvornår  opfylder en fysioterapeutisk protokol indikator 7- grovmotorisk funktionstest?

Følgende felter skal være udfyldt i den fysioterapeutiske protokol for at den opfylder indikator 7

 • Dato for GMFM testen
 • GMFM – 66 point eller GMFM – 88 point

Nærmere beskrivelse af indikatorerne findes her

Ledbevægelighed

I CPUP er der udarbejdet alarmværdier for passiv ledbevægelighed.

De grønne værdier er normal ledbevægelighed, gule værdier er let nedsat ledbevægelighed, mens røde værdier viser at ledbevægeligheden er nedsat i en sådan grad, at handling er nødvendigt.

Alarmværdier for passiv ledbevægelighed kan findes her.