Den fysioterapeutiske protokol

Den fysioterapeutiske protokol kortlægger og beskriver

 • grovmotoriske funktion
 • ledbevægelighed
 • spasticitet/muskeltonus
 • brug af ortoser og hjælpemidler
 • de fysioterapeutiske indsats

Materialet kan findes her: Fysioterapeut protokol (03.07.2014) & Manual til den fysioterapeutiske protokol (03.07.2014)

 

Resume af den fysioterapeutiske protokol

CPOP anbefaler, at der efter udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol udfyldes et resume ark, som medbringes til CPOP konsultationen.

Skabelon til resume ark kan hentes her (.doc) og her (.pdf)

 

Interval for udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol inkl. GMFM test

Anbefalingerne for undersøgelse med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten.  Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges udfra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov. CPOP anvender følgende minimums intervaller for undersøgelser pr. 1.1.2016:

 • Børn i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7, 9, 11 eller 13 år den 1. januar.

Hvis det ud fra en individuel, klinisk vurdering findes relevant, kan protokollerne udfyldes oftere.

For børn med GMFCS I og MACS I gælder det at:

I 2018 undersøges børn født i 2004*, 2006*, 2008, 2010

I 2019 undersøges børn født i 2005*, 2007*, 2009, 2011

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark

 

Læs her om hvornår en fysioterapeutisk protokol opfylder indikator 2- vurdering af grovmotorisk funktion

Følgende felter skal være udfyldt i den fysioterapeutiske protokol for at den opfylder indikator 2

 • GMFCS niveau
 • Dominerende neurologisk symptom
 • Funktionel Mobility Scale udfyldes på alle tre afstande: 5 meter, 50 meter og 500 meter. Vær opmærksom på, at ”C” kun kan anvendes på 50m og ”N” kun kan anvendes på 500m
 • Vurdering af fod: Det afkrydses om barnet kan tage vægtbæring -”Ja” eller ”Nej”. Hvis der sættes kryds i ”Ja” skal ”vurdering af højre og venstre fod” også udfyldes. Udfyldes for begge fødder.
 • Vurdering af ryg. Det afkrydses, om barnet tidligere er skoliose opereret. Hvis der sættes kryds i ”Nej” skal felterne ”vurderet i” og ”har skoliose” også udfyldes.

Læs her om hvornår  en fysioterapeutisk protokol opfylder indikator 7- grovmotorisk funktionstest

Følgende felter skal være udfyldt i den fysioterapeutiske protokol for at den opfylder indikator 7

 • Dato for GMFM testen
 • GMFM – 66 point eller GMFM – 88 point

Nærmere beskrivelse af indikatorerne findes her