Den fysioterapeutiske protokol

Den fysioterapeutiske protokol kortlægger og beskriver barnets

  • Grovmotoriske funktion
  • Ledbevægelighed
  • Spasticitet/muskeltonus
  • Brug af ortoser og hjælpemidler
  • Tilbud om fysioterapeutisk indsats

Materialet kan findes her:

Resume af den fysioterapeutiske protokol

CPOP anbefaler at der efter udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol udfyldes et resume ark, som samler de vigtigste oplysninger fra protokollen på en enkelt side. Det anbefales at medbringe arket til lægekonsultationer på de regionale sygehus enheder.

Eksempler på resume ark: - Eksempel 1Eksempel 2Eksempel 3

Skabelon til resume ark kan hentes her (.doc) og her (.pdf)

Skabelon til flet ark fra databasen (Excel fil) til resume kan hentes her

Hidtil har CPOP lavet dette resume, men erfaringerne viser at arket med fordel kan udfyldes af de fysioterapeuter der har udfyldt protokollen.

Det er nu desuden muligt anvende “Computo” til at lave en rapport over barnets fysioterapeutiske CPOP protokoller.