Interval for udfyldelse af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol

Anbefalingerne for undersøgelse med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten.  Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges udfra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov. CPOP anvender følgende minimums intervaller for undersøgelser pr. 1.1.2016:

  • Børn i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7, 9, 11 eller 13 år den 1. januar.

Hvis det ud fra en individuel, klinisk vurdering findes relevant, kan protokollerne udfyldes oftere.

For børn med GMFCS I og MACS I gælder det at:

I 2017 undersøges børn født i 2003*, 2005*, 2007*, 2009, 2011

I 2018 undersøges børn født i 2004*, 2006*, 2008, 2010

I 2019 undersøges børn født i 2005*, 2007*, 2009, 2011

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark

Den fysioterapeutiske protokol

Den fysioterapeutiske protokol kortlægger og beskriver barnets

  • Grovmotoriske funktion
  • Ledbevægelighed
  • Spasticitet/muskeltonus
  • Brug af ortoser og hjælpemidler
  • Tilbud om fysioterapeutisk indsats

Materialet kan findes her:

Resume af den fysioterapeutiske protokol

CPOP anbefaler at der efter udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol udfyldes et resume ark, som samler de vigtigste oplysninger fra protokollen på en enkelt side. Det anbefales at medbringe arket til lægekonsultationer på de regionale sygehus enheder.

Skabelon til resume ark kan hentes her (.doc) og her (.pdf)