OBS! Den ergoterapeutiske protokol, manual til protokollen samt resumeark findes nederst på denne side

Interval for udfyldelse af den ergoterapeutiske protokol

Anbefalingerne for undersøgelse med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten.  Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges udfra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov. CPOP anvender følgende minimums intervaller for undersøgelser pr. 1.1.2016:

 • Børn i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7, 9, 11 eller 13 år den 1. januar.

Hvis det ud fra en individuel, klinisk vurdering findes relevant, kan protokollerne udfyldes oftere.

For børn med GMFCS I og MACS I gælder det at:

I 2018 undersøges børn født i 2004*, 2006*, 2008, 2010

I 2019 undersøges børn født i 2005*, 2007*, 2009, 2011

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark

 

Læs her om hvornår en ergoterapeutisk protokol opfylder indikator 3 – vurdering af håndfunktion

Følgende felter skal være udfyldt i den ergoterapeutiske protokol for at den opfylder indikator 3

 • MACS niveau (I-V)
 • Dominerende neurologisk symptom
 • HOUSE klassifikation af tommelfingerens stilling udfyldes for begge hænder. Hvis der ikke er Thumb in palm sættes kryds i feltet ”Ingen Thumb-in-palm”
 • Zancolli (vurdering af samtidig ekstension af håndled og fingre) udfyldes for begge hænder. OBS! Børn der kan ekstendere mere end 20 grader i håndleddet med samtidig ekstension af fingrene (gruppe 1+X): Vælg 1 i rullegardinet OG sæt flueben i feltet ”Kan aktivt strække fingrene fuldt med håndleddet ekstenderet 20 grader eller mere.”

Læs her om hvornår en ergoterapeutisk protokol opfylder indikator 8 – vurdering af kommunikation med CFCS

Følgende felt skal være udfyldt i den ergoterapeutiske protokol for at den opfylder indikator 8

 • CFCS niveau (I-V) er vurderet mindst en gang i indikatorperioden.

Nærmere beskrivelse af indikatorerne findes her

 

Den ergoterapeutiske protokol

Den ergoterapeutiske protokol kortlægger og beskriver barnets

 • Finmotoriske funktion
 • Ledbevægelighed
 • Brug af ortoser og hjælpemidler
 • De ergoterapeutiske indsatser

Materialet kan findes her:

Resume af den ergoterapeutiske protokol

CPOP anbefaler at der efter udfyldelse af den ergoterapeutiske protokol udfyldes et resume ark, som samler de vigtigste oplysninger fra protokollen på en enkelt side. Det anbefales at medbringe arket til lægekonsultationer på de regionale sygehus enheder.

Skabelon til resume ark kan hentes her (.doc) og her (.pdf)

Hidtil har CPOP lavet dette resume, men erfaringerne viser at arket med fordel kan udfyldes af de ergoterapeuter der har udfyldt protokollen