Den ergoterapeutiske protokol

Den ergoterapeutiske protokol kortlægger og beskriver barnets finmotoriske funktion, ledbevægelighed og brug af ortoser og hjælpemidler samt de ergoterapeutiske indsatser barnet har modtaget.

Materialet kan findes her: Ergoterapeutisk protokolManual til Ergoterapeutisk protokol

CPOP anbefaler, at der efter udfyldelse af den ergoterapeutiske protokol udfyldes et resume ark, som medbringes til CPOP konsultationerne. Skabelon til resume ark kan hentes her (.doc) og her (.pdf)

 

Interval for udfyldelse af den ergoterapeutiske protokol

Anbefalingerne for undersøgelse med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten.  Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges udfra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov. CPOP anvender følgende minimums intervaller for undersøgelser pr. 1.1.2016:

  • Børn i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7, 9, 11 eller 13 år den 1. januar.

Hvis det ud fra en individuel, klinisk vurdering findes relevant, kan protokollerne udfyldes oftere.

For børn med GMFCS I og MACS I gælder det at:

2019 undersøges børn født i 2005*, 2007*, 2009, 2011 samt børn født i 2013-2019

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark

 

Hvornår opfylder en ergoterapeutisk protokol indikator 3 – vurdering af håndfunktion?

Følgende felter skal være udfyldt i den ergoterapeutiske protokol for at den opfylder indikator 3

  • MACS niveau (I-V)
  • Dominerende neurologisk symptom
  • HOUSE klassifikation af tommelfingerens stilling udfyldes for begge hænder. Hvis der ikke er Thumb in palm sættes kryds i feltet ”Ingen Thumb-in-palm”
  • Zancolli (vurdering af samtidig ekstension af håndled og fingre) udfyldes for begge hænder. OBS! Børn der kan ekstendere mere end 20 grader i håndleddet med samtidig ekstension af fingrene (gruppe 1+X): Vælg 1 i rullegardinet OG sæt flueben i feltet ”Kan aktivt strække fingrene fuldt med håndleddet ekstenderet 20 grader eller mere.”

Hvornår opfylder en ergoterapeutisk protokol indikator 8 – vurdering af kommunikation med CFCS?

Følgende felt skal være udfyldt i den ergoterapeutiske protokol for at den opfylder indikator 8

  • CFCS niveau (I-V) er vurderet mindst en gang i indikatorperioden.

Nærmere beskrivelse af indikatorerne findes her