CPOP er et tværfagligt opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese. Opfølgningsprogrammet er baseret på nogle tværfaglige klassifikationer af barnets funktionsniveau, som kan finde her.

Hver faggruppe er ansvarlig for en del af opfølgningsprogrammet, de enkelte faggruppers materiale kan findes på følgende sider:

 Materialet er direkte oversat fra det svenske CPUP materiale. Hvis du har kommentarer eller forslag til rettelser, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Interval for udfyldelse af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol

Anbefalingerne for undersøgelse med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten.  Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges udfra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov. CPOP anvender følgende minimums intervaller for undersøgelser pr. 1.1.2016:

  • Børn i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7, 9, 11 eller 13 år den 1. januar.

Hvis det ud fra en individuel, klinisk vurdering findes relevant, kan protokollerne udfyldes oftere.

For børn med GMFCS I og MACS I gælder det at:

2021 undersøges børn født i 2005*, 2007*, 2009, 2011, 2013 samt børn født i 2015-2021

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark

Fastsatte standarder på undersøgelse med GMFM og klassifikation med CFCS

Indikator 7, GMFM, i den fysioterapeutiske protokol er pr. 1.1.2021 fastsat til 90%. Nævnerpopulationen er reduceret og ændret således at alle børn med GMFCS I-V, som et minimum, undersøges med GMFM-66 eller GMFM-88 i de år, hvor børnene/ de unge er 1, 3, 5, 9 og 13 år den 1. januar. Desuden undersøges børn der er inkluderet i CPOP det foregående år.

  • GMFM-testen anbefales for børn og unge med GMFCS I-V i alderen 0-15 år. I de år hvor barnet/den unge er 1, 3, 5, 9, 13 år den 1.1.xxxx.
  • GMFM-testen anbefales for børn og unge med GMFCS I-V der er inkluderet i CPOP det foregående år.

For børn med GMFCS I-V gælder det at:

2021 undersøges børn født i 2007*, 2011, 2015, 2017 og 2019 med GMFM-66 eller GMFM-88. Desuden undersøges børn som er inkluderet i CPOP i 2020.

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark

Indikator 8, CFCS, i den ergoterapeutiske protokol er pr. 1.1.2021 fastsat til 85% og følger intervaller og nævnerpopulation for de øvrige undersøgelser i den ergoterapeutiske protokol.

For øvrig information ses Indikatorbeskrivelse her