CPOP er et tværfagligt opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese. Opfølgningsprogrammet er baseret på nogle tværfaglige klassifikationer af barnets funktionsniveau, som kan finde her.

Hver faggruppe er ansvarlig for en del af opfølgningsprogrammet, de enkelte faggruppers materiale kan findes på følgende sider:

 Materialet er direkte oversat fra det svenske CPUP materiale. Hvis du har kommentarer eller forslag til rettelser, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Interval for udfyldelse af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol

Anbefalingerne for undersøgelse med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten.  Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges udfra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov. CPOP anvender følgende minimums intervaller for undersøgelser pr. 1.1.2016:

  • Børn i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7, 9, 11 eller 13 år den 1. januar.

Hvis det ud fra en individuel, klinisk vurdering findes relevant, kan protokollerne udfyldes oftere.

For børn med GMFCS I og MACS I gælder det at:

I 2018 undersøges børn født i 2004*, 2006*, 2008, 2010

I 2019 undersøges børn født i 2005*, 2007*, 2009, 2011

*Gældende for børn der følges eller tidligere er blevet fulgt i Region Syddanmark