CPOP er et tværfagligt opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese. Opfølgningsprogrammet er baseret på nogle tværfaglige klassifikationer af barnets funktionsniveau, som kan finde her.

Hver faggruppe er ansvarlig for en del af opfølgningsprogrammet, de enkelte faggruppers materiale kan findes på følgende sider:

Interval for udfyldelse af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol

Anbefalingerne for undersøgelse med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten. Anbefalingen skal ses som en minimums anbefaling til alle børn med cerebral parese. Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges udfra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov.
Anbefalinger for minimums intervaller for undersøgelser pr. 1.1.2016:

  • Børn i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol én gang pr. år.
  • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7, 9, 11 og 13 år pr. 1.1.

 

Materialet er direkte oversat fra det svenske CPUP materiale. Hvis du har kommentarer eller forslag til rettelser, er du meget velkommen til at kontakte os.