18.09.2017

Ny version af GMFCS klassifikationen:

GMFCS Descriptors and Illustrations er nu tilgængelig i en dansk version på CanChilds hjemmeside eller her.

18.09.2017

OBS: Èn ledig plads på Challenge test og ABI – 1 Day course on 29. th of September in Aarhus, Denmark

DU KAN NÅ DET ENDNU, :-) Kontakt Kirsten på tlf 21595894 eller mail: kirstennordbye@clin.au.dk.

Kursus afholdes i Danmark fredag d. 29. september 2017. Kurset afholdes i Aarhus og underviser er Virgina Wright, PT, PhD og seniorforsker, Toronto sammen med undertegnede. På kurset undervises i Challenge test til børn og unge med CP GMFCS I og II, og samtidig undervises i ABI Assessment test til børn med Aquired Brain Injury. Efter kurset er der online kalibrering i begge test, før man kan begynde at anvende testene. Kurset afholdes i Aarhus på Marselisborgcentret. Pris 2500 kr., incl. forplejning og individuel kalibrering i brug af testene efter kurset- online. Der må påregnes tid til at “dygtiggøre sig i testene efter kurset og inden kalibreringen kan ske”.

Kursusbeskrivelse kan læses her.

04.09.2017

Parasporten afholder idrætsdag

Den 23. september afholdes Parasportens Dag 3 steder i landet: Aalborg, Vejle og Frederiksberg. Det er en idrætsdag for børn og unge med syns-, bevægelses- og udviklingshandicap op til 24 år. Udover at man kan komme og prøve nogle idrætter, er der også mulighed for, at man kan få hjælp fra vores konsulentstab til at finde idrætstilbud i det område, man bor. læs mere her.

04.09.2017

GMFM testen

Der er ikke planlagt flere GMFM kurser, da efterspørgslen har været minimal. Hvis du er interesseret i at få mere viden om GMFM testen og evt. kursus er du velkommen til at kontakte de regionale koordinatorer. Vedr. GMAE-2  scorings programmet se her for problemløsning ved downloading.

Kurserne udbydes af CPOP med sparring fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter. Der er et ét-dags-kursus fra kl. 8-16 og deltagelse koster 800 kr. + moms. Kurserne er primært for fysioterapeuter med login til CPOP database. Kurser gennemføres ved 24 deltagere.

01.09.2017

Kursus i The Hand Assesment for Infants (HAI)

Der afholdes HAI kursus i Stockholm d. 2.-3. november 2017. HAI anvendes til at undersøge håndfunktionen hos børn i alderen 3-12 måneder der er i risiko for at udvikle CP. Læs mere her

28.08.2017

AHA i november 2017 – er fyldt op. Pladser tilbage på Refresher

Der vil blive afholdt et 2½-dages kursus i AHA – Assisting Hand Assessment - samt et ét-dags refresher-kursus, hvor allerede certificerede AHA-brugere kan blive opdateret med ny viden og den nyeste version af AHA 5.0. Kurserne afholdes på  Aalborg Universitetshospital i uge 47, 2017. Se mere under Kurser og temadage her

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 24. oktober

Tirsdag den 24. oktober 2017 fra kl. 9.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio-og ergoterapeutiske protokol og manual på Aalborg Universitetshospital.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Kurset vil være gratis.

Tilmelding til kurserne kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og mail-adresse til m.johansen1@rn.dk.

16.08.2017

Ny national koordinator

Helle Mätzke Rasmussen stopper d. 31/8 som national koordinator. Stor tak til Helle for hendes kæmpe indsats for CPOP gennem årene. Mette Johansen vil fungere som national koordinator indtil, der er fundet en varig løsning.

16.08.2017

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 31. oktober

Tirsdag den 31. oktober 2017 fra kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio-og ergoterapeutiske protokol og manual på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Onsdag den 21. marts 2018 fra kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol på Hvidovre hospital.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Tilmelding til kurserne kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk.

01.7.217

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016 er nu offentliggjort – og kan findes på Sundhed.dk – Du kan også hente den på vores hjemmeside her

28.06.2017

Brug for din hjælp til dansk validering af PEDI CAT

Vi har allerede fået stor hjælp fra mange af jer med indsamling af datamateriale til den danske validering af PEDI CAT. Vi er i slutspurten af dataindsamlingen og mangler at få udfyldt spørgeskemaer på børn i alderen 1 og 3 år samt i aldersgrupperne 10-20 år. Har du lyst til at hjælpe, læs mere her

24.05.2017

Program og tilmelding til CPUP dagarna

Programmet for CPUP dagarne i efteråret er nu klar og kan hentes på www.cpup.se, hvor tilmelding også foregår.

09.05.2017

Resume ark er opdateret

Resumearkene til den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol er blevet opdateret. Hent dem nederst på siden her (fysioterapi) og her (ergoterapi).

24.03.2017

Kursus i  AHA  afholdes i Danmark i november 2017

Der vil blive afholdt et 2½-dages kursus i AHA – Assisting Hand Assessment - samt et ét-dags refresher-kursus, hvor allerede certificerede AHA-brugere kan blive opdateret med ny viden og den nyeste version af AHA 5.0. Kurserne afholdes på  Aalborg Universitetshospital i uge 47, 2017.

Assisting Hand Assessment er et standardiseret undersøgelsesredskab, der har til formål at undersøge og beskrive, hvordan børn med unilateral funktionsnedsættelse anvender deres afficerede hånd sammen med den ikke afficerede hånd i bimanuelle aktiviteter. AHA er valideret til børn i alderen 18 måneder til 12 år. Undersøgelsen består af en 10-15 minutters legesession, der videooptages og efterfølgende analyseres. Ønsker du at vide mere om AHA kan du læse mere på hjemmesiden her. Mere om indholdet på AHA-kurset her og refresher-kurset her.

Læs mere omkring de praktiske informationer på AHA-kurset her og Refresher-kurset her

11.01.2017

Program GMFM-66 scoring

Vejledning i upload og brug af GMAE-2 her.

28.10.2016 CPOP

Artikel på fysio.dk om GMFM som ny indikator

Klik her for at komme til artiklen

09.09. 2016 Nyhed

CPCHILD  spørgeskema, dansk version

CPCHILD Questionnaire er nu oversat til dansk til brug til børn og unge med CP. Spørgeskemaet er oprindeligt udarbejdet af Børneortopædkirurg Unni Narayanan, Sickkids Hospital i Toronto, Canada. Spørgeskemaet udfyldes af forældre, og omhandler barnets helbred og velbefindende. Spørgeskemaet på dansk kan ses her.

Oversættelse, reliabilitetstestning og validering af CPCHILD på dansk er foretaget i et samarbejde mellem de to Børneortopædkirugiske afdelinger på Hvidovre Hospital og Aarhus Universitets Hospital.

 

Nationalt CPOP, april 2016

29. april 2016. Ændring i databasen 3C – OBS

Vær opmærksom på, at der er lavet en ændring i databasen 3C , når man skal indtaste nye protokoller. Man skal ikke indtaste personnummer som tidligere. Når man vil registrere en ny protokol, trykker man på “Søg”-knappen (se den røde pil under ændringer). Så kommer der en boks op, hvor man skal markere det barn man vil indtaste en protokol på. Dernæst trykker man “Hent” og personnummer, fornavn og efternavn hentes automatisk frem. Se ændringer her