20.09.2016 Region Syddanmark

GMFM kursus i Hvidovre d. 4.11.2016, Aalborg d. 18.11.2016 og Odense d. 2.12.2016,  er fyldt op

Se under Region Syddanmarks side for deltagerliste

09.09. 2016 Nyhed

CPCHILD  spørgeskema, dansk version

CPCHILD Questionnaire er nu oversat til dansk til brug til børn og unge med CP. Spørgeskemaet er oprindeligt udarbejdet af Børneortopædkirurg Unni Narayanan, Sickkids Hospital i Toronto, Canada. Spørgeskemaet udfyldes af forældre, og omhandler barnets helbred og velbefindende. Spørgeskemaet på dansk kan ses her.

Oversættelse, reliabilitetstestning og validering af CPCHILD på dansk er foretaget i et samarbejde mellem de to Børneortopædkirugiske afdelinger på Hvidovre Hospital og Aarhus Universitets Hospital.

01.09. 2016 Nationalt, CPOP

Kurser i GMFM testen

I forbindelse med GMFM-66 testen bliver en ny indikator pr. 1. januar 2017, udbyder CPOP med sparring fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter, tre kurser i efteråret 2016.

GMFM kurserne vil blive afholdt følgende steder:

  • 4/11 2016 på Hvidovre Hospital
  • 18/11 2016 i Aalborg
  • 2/12 2016 i Odense

GMFM kurset er fra kl. 8.00-16.00 og prisen pr. person er 900 kr. Man skal påregne at forberede sig inden kurset samt have anskaffet bogen. Mere information kan læses her og program følger. Vedr. GMAE-2 se her for problemløsning ved downloading.

Der vil i 2017 løbende blive udbudt GMFM kurser fordelt over hele landet.

Underviserne er Kirsten Nordby-Nielsen og Lone Nielsen, begge fysioterapeuter med mange års erfaring med GMFM testen. Kirsten er ansat på Aarhus Universitets Hospital og Lone på Børnecenter København, i Københavns Kommune.

Ved tilmelding skrives navn, ansættelsested, adresse, EAN.nr og kontaktoplysninger. Til kurset i Hvidovre kontakt mette@cpop.dk, kurset i Aalborg kontakt: mette.nord@cpop.dk og kurset i Odense kontakt: mirjam@cpop.dk

01.09.2016 Region Sjælland

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 16. november

Onsdag den 16. november 2016 fra kl. 9.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio-og ergoterapeutiske protokol og manual på Holbæk Sygehus.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Du kan læse programmet for dagen her.

Tilmelding til kurset kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til helles@cpop.dk.

5.8.2016

CPUP-dage i Malmø

Den 24.-25. oktober 2016 afholdes CPUP-dagene i Malmø. Det detaljerede program kan ses her.

Der er earlybird-pris indtil 15. august, men stadig muligt at tilmelde sig herefter.

Nationalt CPOP 20.6.2016

Tak for endnu en CPOP dag! Oplæg fra dagen vil løbende blive uploadet - se under “Kurser og temadage” og “CPOP dag 2016″

 

Region Syddanmark, maj 2016

Fyn/OUH: lokal aftale om arbejdsdeling mellem region og kommuner ift. ansvar for udfyldelse af hhv. den fysio- og ergoterapeutiske protokol

SOF-OUH har d. 27. april 2016 godkendt et oplæg om ansvarsdeling mellem region og kommune ift. indikator 2 og 3 i CPOP nationale kliniske kvalitetsdatabase – udfyldelse af den hhv. fysio- og ergoterapeutiske protokol. Aftalen findes under fanen Region Syddanmark.

Nationalt CPOP, april 2016

29. april 2016. Ændring i databasen 3C – OBS

Vær opmærksom på, at der er lavet en ændring i databasen 3C , når man skal indtaste nye protokoller. Man skal ikke indtaste personnummer som tidligere. Når man vil registrere en ny protokol, trykker man på “Søg”-knappen (se den røde pil under ændringer). Så kommer der en boks op, hvor man skal markere det barn man vil indtaste en protokol på. Dernæst trykker man “Hent” og personnummer, fornavn og efternavn hentes automatisk frem. Se ændringer her

16.02.2016 Region Sjælland

CPOP er nu opstartet i Region Sjælland

1. februar 2016 blev koordinerende fysioterapeut Helle Maegaard Siggaard ansat til at implementere CPOP i Region Sjælland. Tilmeld jer nyhedsbrevet, så I kan følge med i udviklingen af opstarten. Helle Maegaard Siggaards kontaktoplysninger er helles@cpop.dk. Læs mere om implementeringen af CPOP i Region Sjælland her.

21.12.2015 Region Midtjylland

Kursus i NYE test til børn med Cerebral Parese

Vi afholder et 3-dages kursus for fysioterapeuter der behandler og træner børn og unge med Cerebral Parese. En NY motorisk observationel test Challenge Module introduceres og gennemgås. Derudover undervises i Quality FM testen til vurdering af kvaliteten af bevægelser i grovmotorik.

Undervisere på kurset er: Virginia Wright, Fysioterapeut, Ph.d. og seniorforsker på Holland Bloorview Rehabilitation Hospital, Toronto, Canada og Kirsten Nordbye-Nielsen, specialist i pædiatrisk fysioterapi, ph.d. studerende, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark.

Du kan læse mere her.

25.1.2016 Der er desværre ikke flere ledige pladser, men vi opretter venteliste i tilfælde af afbud.

07.12.2015 Region Hovedstaden

PEDI-Cat til børn uden funktionsnedsættelse

Den danske PEDI-cat er på trapperne. Jette Christensen og Michelle Stahlhut har brug for hjælp til den danske validering af testen. Derfor søger de efter frivillige, som kan hjælpe med at indsamle data på 3-4 børn. Det kan være egne børn, børnebørn eller venners børn. Man får tilsendt PEDI-Cat med alle items i papirform, og vi skal bede jer om at svare på alle items for, at statistikerne kan se om de danske børn ligger i de samme aldersintervaller som de amerikanske børn i forhold til de forskellige opgaver. Læs mere her