24.04.2017

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 31. oktober

Tirsdag den 31. oktober 2017  fra kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio-og ergoterapeutiske protokol og manual på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Tilmelding til kurset kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk.

24.03.2017

Kursus i  AHA  afholdes i Danmark i november 2017

Der vil blive afholdt et 2½-dages kursus i AHA – Assisting Hand Assessment - samt et ét-dags refresher-kursus, hvor allerede certificerede AHA-brugere kan blive opdateret med ny viden og den nyeste version af AHA 5.0. Kurserne afholdes på  Aalborg Universitetshospital i uge 47, 2017.

Assisting Hand Assessment er et standardiseret undersøgelsesredskab, der har til formål at undersøge og beskrive, hvordan børn med unilateral funktionsnedsættelse anvender deres afficerede hånd sammen med den ikke afficerede hånd i bimanuelle aktiviteter. AHA er valideret til børn i alderen 18 måneder til 12 år. Undersøgelsen består af en 10-15 minutters legesession, der videooptages og efterfølgende analyseres. Ønsker du at vide mere om AHA kan du læse mere på hjemmesiden her. Mere om indholdet på AHA-kurset her og refresher-kurset her.

Læs mere omkring de praktiske informationer på AHA-kurset her og Refresher-kurset her

24.03.2017

Kursus i GMFM testen – nye udbud af kurser i 2017

Der afholdes kurser i GMFM testen i foråret 2017. Kurserne udbydes af CPOP med sparring fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter. Der er tale om ét-dags-kursus fra kl. 8-16 og deltagelse koster 800 kr. + moms. Kurserne er primært for fysioterapeuter med login til CPOP database.

Man skal påregne at forberede sig inden kurset samt have anskaffet bogen. Mere information kan læses her og program følger. Vedr. GMAE-2 se her for problemløsning ved downloading. Underviserne er Kirsten Nordbye-Nielsen og Lone Nielsen, begge fysioterapeuter med mange års erfaring med GMFM testen. Kirsten er ansat på Aarhus Universitets Hospital og Lone på Børnecenter København, i Københavns Kommune.

Ved tilmelding skrives navn, ansættelsessted, adresse, EAN.nr og kontakt-oplysninger. Der er bindende tilmelding.

11. august afholdes kursus på Hvidovre Hospital. For tilmelding skriv mail til regional koordinator Helle Maegaard Siggaard: hmsi@regionsjaelland.dk

18. august afholdes kursus i Kolding. For tilmelding gå ind på dette link klik – og ved spørgsmål skriv mail til regional koordinator Mirjam Gismervik: mirjam.gismervik@rsyd.dk

CPOP forbeholder sig ret til at aflyse kurserne, hvis der 1 måned inden afholdelse er færre end 23 tilmeldte.

08.03.2017

Husk tilmelding til årets CPOP DAG

Årets CPOP DAG afholdes den 8. juni 2017 i Messe C i Fredericia. Indbydelsen kan hentes her

Dagen kommer til at bestå af faglige oplæg, faggruppemøder og selvfølgelig præsentation af resultaterne fra Årsrapport 2016. Vi får i år besøg af blandt andet Elisabeth Rodby Bousquet, Katina Pettersson og Ann-Christin Eliasson fra Sverige.

08.03.2017

Interval for udfyldelse af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol

Pr. 1.1.2016 blev anbefalingerne for udfyldelse af den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol ændret, så den svarer til intervallet, som anvendes i indikatoropgørelserne i årsrapporten.  Undersøgelser af det enkelte barn med cerebral parese bør planlægges ud fra en individuel, klinisk vurdering af det enkelte barns behov. Se mere om anbefalede intervaller for undersøgelse med den ergo- og fysioterapeutiske protokol her

11.01.2017

Program GMFM-66 scoring

Vejledning i upload og brug af GMAE-2 her.

 

03.11.2016 CPOP

Sæt kryds i kalenderen d. 8. juni 2017, for da afholdes CPOP dag 2017 i Fredericia!

03.11.2016 CPOP

Hvad er dine erfaringer med målemetoder i børnefysioterapi?

Professionshøjskolen Metropol med støtte fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi er i gang med at undersøge børnefysioterapeuters erfaring med og anvendelse af kliniske målemetoder. Ideen er at undersøge hvor meget og hvilke målemetoder, børnefysioterapeuter bruger og hvilke forhindringer, der er for at tilegne sig nye målemetoder. Hjælpe med at udfylde spørgeskemaet, det tager kun 20 minutter. Læs mere og find linket til spørgeskemaet her

28.10.2016 CPOP

Artikel på fysio.dk om GMFM som ny indikator

Klik her for at komme til artiklen

09.09. 2016 Nyhed

CPCHILD  spørgeskema, dansk version

CPCHILD Questionnaire er nu oversat til dansk til brug til børn og unge med CP. Spørgeskemaet er oprindeligt udarbejdet af Børneortopædkirurg Unni Narayanan, Sickkids Hospital i Toronto, Canada. Spørgeskemaet udfyldes af forældre, og omhandler barnets helbred og velbefindende. Spørgeskemaet på dansk kan ses her.

Oversættelse, reliabilitetstestning og validering af CPCHILD på dansk er foretaget i et samarbejde mellem de to Børneortopædkirugiske afdelinger på Hvidovre Hospital og Aarhus Universitets Hospital.

Region Syddanmark, maj 2016

Fyn/OUH: lokal aftale om arbejdsdeling mellem region og kommuner ift. ansvar for udfyldelse af hhv. den fysio- og ergoterapeutiske protokol

SOF-OUH har d. 27. april 2016 godkendt et oplæg om ansvarsdeling mellem region og kommune ift. indikator 2 og 3 i CPOP nationale kliniske kvalitetsdatabase – udfyldelse af den hhv. fysio- og ergoterapeutiske protokol. Aftalen findes under fanen Region Syddanmark.

Nationalt CPOP, april 2016

29. april 2016. Ændring i databasen 3C – OBS

Vær opmærksom på, at der er lavet en ændring i databasen 3C , når man skal indtaste nye protokoller. Man skal ikke indtaste personnummer som tidligere. Når man vil registrere en ny protokol, trykker man på “Søg”-knappen (se den røde pil under ændringer). Så kommer der en boks op, hvor man skal markere det barn man vil indtaste en protokol på. Dernæst trykker man “Hent” og personnummer, fornavn og efternavn hentes automatisk frem. Se ændringer her

 

07.12.2015 Region Hovedstaden

PEDI-Cat til børn uden funktionsnedsættelse

Den danske PEDI-cat er på trapperne. Jette Christensen og Michelle Stahlhut har brug for hjælp til den danske validering af testen. Derfor søger de efter frivillige, som kan hjælpe med at indsamle data på 3-4 børn. Det kan være egne børn, børnebørn eller venners børn. Man får tilsendt PEDI-Cat med alle items i papirform, og vi skal bede jer om at svare på alle items for, at statistikerne kan se om de danske børn ligger i de samme aldersintervaller som de amerikanske børn i forhold til de forskellige opgaver. Læs mere her