06.11.2017

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 21. marts

Onsdag den 21. marts 2018 fra kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol på Hvidovre hospital.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Tilmelding til kurserne kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk.

6.10.2017

Region Syddanmark: informationsmøde om CPOP for kommunale ledere januar 2018

se mere her

5.10.2017

Udstiller til CPUP dag d. 23 maj 2018

Det er nu muligt at tilmelde sig som udstiller til den kommende CPOP dag d. 23 maj 2018 i Fredericia. Kontakt Louise Laursen for at høre nærmere på louise.bolvig.laursen@regionh.dk

4.10.2017

AHA-refresher

Tidsfristen på tilmelding til AHA-refresher er udsat til den 8. oktober 2017. Der er den 21. november mulighed for at opdateret viden om AHA version 5.0. Kurset finder sted på Aalborg Universitetshospital og koster 750 kr. med forplejning (excl. moms) Spred gerne budskabet til dine kollegaer. Kontakt Mette Johansen på m.johansen1@rn.dk for yderligere information og tilmelding. Se mere her

3.10.2017

Nyt GMFM kursus d.28. september 2018

Hvis du ønsker at få mere viden om GMFM testen og  evt. nye kurser, er du velkommen til at kontakte de regionale koordinatorer. Vedr. GMAE-2  scorings programmet se her for problemløsning ved downloading. Dansk version af test kan ses her

Kursus d.28.september 2018 afholdes i Region Hovedstaden. Undervisere er Lone Nielsen og Kirsten Nordbye-Nielsen.

Kurserne udbydes af CPOP med sparring fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter. Der er et ét-dags-kursus fra kl. 8-16 og deltagelse koster 800 kr. + moms. Kurserne er primært for fysioterapeuter med login til CPOP database. Kurser gennemføres ved 24 deltagere.

18.09.2017

Ny version af GMFCS klassifikationen:

GMFCS Descriptors and Illustrations er nu tilgængelig i en dansk version på CanChilds hjemmeside eller her.

04.09.2017

Parasporten afholder idrætsdag

Den 23. september afholdes Parasportens Dag 3 steder i landet: Aalborg, Vejle og Frederiksberg. Det er en idrætsdag for børn og unge med syns-, bevægelses- og udviklingshandicap op til 24 år. Udover at man kan komme og prøve nogle idrætter, er der også mulighed for, at man kan få hjælp fra vores konsulentstab til at finde idrætstilbud i det område, man bor. læs mere her.

 

16.08.2017

Ny national koordinator

Helle Mätzke Rasmussen stopper d. 31/8 som national koordinator. Stor tak til Helle for hendes kæmpe indsats for CPOP gennem årene. Mette Johansen vil fungere som national koordinator indtil, der er fundet en varig løsning.

 

01.7.217

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016 er nu offentliggjort – og kan findes på Sundhed.dk – Du kan også hente den på vores hjemmeside her

28.06.2017

Brug for din hjælp til dansk validering af PEDI CAT

Vi har allerede fået stor hjælp fra mange af jer med indsamling af datamateriale til den danske validering af PEDI CAT. Vi er i slutspurten af dataindsamlingen og mangler at få udfyldt spørgeskemaer på børn i alderen 1 og 3 år samt i aldersgrupperne 10-20 år. Har du lyst til at hjælpe, læs mere her

 

09.05.2017

Resume ark er opdateret

Resumearkene til den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol er blevet opdateret. Hent dem nederst på siden her (fysioterapi) og her (ergoterapi).

 

11.01.2017

Program GMFM-66 scoring

Vejledning i upload og brug af GMAE-2 her.

28.10.2016 CPOP

Artikel på fysio.dk om GMFM som ny indikator

Klik her for at komme til artiklen

09.09. 2016 Nyhed

CPCHILD  spørgeskema, dansk version

CPCHILD Questionnaire er nu oversat til dansk til brug til børn og unge med CP. Spørgeskemaet er oprindeligt udarbejdet af Børneortopædkirurg Unni Narayanan, Sickkids Hospital i Toronto, Canada. Spørgeskemaet udfyldes af forældre, og omhandler barnets helbred og velbefindende. Spørgeskemaet på dansk kan ses her.

Oversættelse, reliabilitetstestning og validering af CPCHILD på dansk er foretaget i et samarbejde mellem de to Børneortopædkirugiske afdelinger på Hvidovre Hospital og Aarhus Universitets Hospital.

Nationalt CPOP, april 2016

29. april 2016. Ændring i databasen 3C – OBS

Vær opmærksom på, at der er lavet en ændring i databasen 3C , når man skal indtaste nye protokoller. Man skal ikke indtaste personnummer som tidligere. Når man vil registrere en ny protokol, trykker man på “Søg”-knappen (se den røde pil under ændringer). Så kommer der en boks op, hvor man skal markere det barn man vil indtaste en protokol på. Dernæst trykker man “Hent” og personnummer, fornavn og efternavn hentes automatisk frem. Se ændringer her