16.8.2016 Region Nord, Midt og Syd

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol 8. september i Aarhus

- der er stadig et par ledige pladser! Skriv for tilmelding til mirjam@cpop.dk

5.8.2016

CPUP-dage i Malmø

Den 24.-25. oktober 2016 afholdes CPUP-dagene i Malmø. Det detaljerede program kan ses her.

Der er earlybird-pris indtil 15. august, men stadig muligt at tilmelde sig herefter.

13.07.2016 Region Hovedstaden

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 13. september på Hvidovre hospital

Tirsdag den 13. september 2016 fra kl. 8-15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol og manual på Hvidovre hospital.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af begge protokoller samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Læs mere om tilmelding her og læs programmet her

24.06.2016 Region Hovedstaden

Netværksmøde på Rigshospitalet d. 22. sep. kl 15-17

Torsdag den 22. september 2016 fra kl. 15-17 afholdes netværksmøde på Rigshospitalet. Læs det foreløbige program her

Netværksmødet henvender sig til fysio- og ergoterapeuter, der træner børn, som følges på Rigshospitalet samt deres ledere. Vi glæder os til at høre fra jer!

24.06.2016 Region Sjælland

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 15. september

Torsdag den 15. september 2016 fra kl. 9.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio-og ergoterapeutiske protokol og manual på Næstved Sygehus.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Du kan læse programmet for dagen her.

Tilmelding til kurset kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til helles@cpop.dk.

Vi glæder os til at se jer

Nationalt CPOP 20.6.2016

Tak for endnu en CPOP dag! Oplæg fra dagen vil løbende blive uploadet - se under “Kurser og temadage” og “CPOP dag 2016″

Region Syddanmark, maj 2016

Fyn/OUH: lokal aftale om arbejdsdeling mellem region og kommuner ift. ansvar for udfyldelse af hhv. den fysio- og ergoterapeutiske protokol

SOF-OUH har d. 27. april 2016 godkendt et oplæg om ansvarsdeling mellem region og kommune ift. indikator 2 og 3 i CPOP nationale kliniske kvalitetsdatabase – udfyldelse af den hhv. fysio- og ergoterapeutiske protokol. Aftalen findes under fanen Region Syddanmark.

 

Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, maj 2016

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol afholdes d. 8. september 2016

Torsdag d. 8. september 2016 fra kl. 09.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol og manual.

Kurset vil bestå af en introduktion til CPOP, gennemgang af de to protokoller og manualer samt afprøvning af ledmålinger i praksis.

Pladserne er fortrinsvis for terapeuter fra Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark – som arbejder med børn med cerebral parese. Kurset afholdes i Aarhus, adresse: Bygning 7, Mødelokale E-Konferencelokale, 2. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. Kurset vil være gratis. Program meldes ud senere. Tilmelding til kurset ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og mailadresse til Mirjam@cpop.dk

Nationalt CPOP, april 2016

29. april 2016. Ændring i databasen 3C – OBS

Vær opmærksom på, at der er lavet en ændring i databasen 3C , når man skal indtaste nye protokoller. Man skal ikke indtaste personnummer som tidligere. Når man vil registrere en ny protokol, trykker man på “Søg”-knappen (se den røde pil under ændringer). Så kommer der en boks op, hvor man skal markere det barn man vil indtaste en protokol på. Dernæst trykker man “Hent” og personnummer, fornavn og efternavn hentes automatisk frem. Se ændringer her

16.02.2016 Region Sjælland

CPOP er nu opstartet i Region Sjælland

1. februar 2016 blev koordinerende fysioterapeut Helle Maegaard Siggaard ansat til at implementere CPOP i Region Sjælland. Tilmeld jer nyhedsbrevet, så I kan følge med i udviklingen af opstarten. Helle Maegaard Siggaards kontaktoplysninger er helles@cpop.dk. Læs mere om implementeringen af CPOP i Region Sjælland her.

21.12.2015 Region Midtjylland

Kursus i NYE test til børn med Cerebral Parese

Vi afholder et 3-dages kursus for fysioterapeuter der behandler og træner børn og unge med Cerebral Parese. En NY motorisk observationel test Challenge Module introduceres og gennemgås. Derudover undervises i Quality FM testen til vurdering af kvaliteten af bevægelser i grovmotorik.

Undervisere på kurset er: Virginia Wright, Fysioterapeut, Ph.d. og seniorforsker på Holland Bloorview Rehabilitation Hospital, Toronto, Canada og Kirsten Nordbye-Nielsen, specialist i pædiatrisk fysioterapi, ph.d. studerende, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark.

Du kan læse mere her.

25.1.2016 Der er desværre ikke flere ledige pladser, men vi opretter venteliste i tilfælde af afbud.

07.12.2015 Region Hovedstaden

PEDI-Cat til børn uden funktionsnedsættelse

Den danske PEDI-cat er på trapperne. Jette Christensen og Michelle Stahlhut har brug for hjælp til den danske validering af testen. Derfor søger de efter frivillige, som kan hjælpe med at indsamle data på 3-4 børn. Det kan være egne børn, børnebørn eller venners børn. Man får tilsendt PEDI-Cat med alle items i papirform, og vi skal bede jer om at svare på alle items for, at statistikerne kan se om de danske børn ligger i de samme aldersintervaller som de amerikanske børn i forhold til de forskellige opgaver. Læs mere her