Aktuelle kurser og temadage

CPOP DAG 2019 afholdes den 21. maj i Messe C, Fredericia. Dagen kommer til at bestå af faglige oplæg, faggruppemøder og selvfølgelig præsentation af resultaterne fra Årsrapport 2017 og 2018.
Vi får blandt andre besøg af Bo Biering-Sørensen, Overlæge på Spasticitetsklinikken, Rigshospitalet med oplægget Spasticitetsbehandling – klinik og evidens og Morten Høeg,  Fysioterapeut, MSc. ph.d. studerende på Aalborg Universitetshospital omkring Børn og smerter. Hent folder med  program her
.

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol. Se datoer og sted her

Fyraftensmøder i Region Midtjylland afholdes på Regionshospitalet i  Viborg d. 9. maj 15.30-18.00.Læs mere her. Møder i Randers og Universitetshospitalet i Aarhus bliver lagt op her, når de er klar. Møderne er med med Neuropædiaterne og terapeuterne på Børneafdelingen.

GMFM kursus afholdes i Aarhus fredag d.14. Juni 2019, på Århus Universitetshospital i Skejby. Læs mere her

 

Aktuelle nyheder

Tværsektoriel samarbejdsmodel om CPOP er godkendt i Region Nordjylland – læs mere under fanen Region Nordjylland her

Posture and Postural Ability Scale (PPAS) er nu oversat til dansk. PPAS er et måleredskab til vurdering af stillings- og holdningsevne hos børn og voksne med motoriske funktionsnedsættelser herunder børn med cerebral parese. PPAS er let at anvende og kræver intet udstyr. Du kan finde PPAS manual og scoringsark her

Samarbejdsaftalen vedr. CPOP i Region Hovedstaden er godkendt og trådt i kraft pr. 2. november 2018. Du kan læse mere her 

Tværsektoriel samarbejdsaftale om CPOP er godkendt i Region Sjælland – læs mere under fanen Region Sjælland.

Tværsektoriel samarbejdsaftale vedrørende CPOP indgået i Region Syddanmark læs mere under Region Syddanmark, Nyheder  her

Vi har brug for din hjælp til dansk validering af PEDI CAT. Vi har allerede fået stor hjælp fra mange af jer med indsamling af datamateriale til den danske validering af PEDI CAT. Vi er i slutspurten af dataindsamlingen og mangler at få udfyldt spørgeskemaer på børn i alderen 1 og 3 år samt i aldersgrupperne 10-20 år. Har du lyst til at hjælpe, læs mere her