Fyn/OUH: lokal aftale om arbejdsdeling mellem region og kommuner ift. ansvar for udfyldelse af hhv. den fysio- og ergoterapeutiske protokol

SOF-OUH har d. 27. april 2016 godkendt et oplæg om ansvarsdeling mellem region og kommune ift. indikator 2 og 3 i CPOP nationale kliniske kvalitetsdatabase – udfyldelse af den hhv. fysio- og ergoterapeutiske protokol. Aftalen findes under fanen Region Syddanmark.

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol afholdes d. 8. september 2016

Torsdag d. 8. september 2016 fra kl. 09.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol og manual.

Kurset vil bestå af en introduktion til CPOP, gennemgang af de to protokoller og manualer samt afprøvning af ledmålinger i praksis.

Pladserne er fortrinsvis for terapeuter fra Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark – som arbejder med børn med cerebral parese. Kurset vil være gratis. Program og sted for afholdelse meldes ud senere. Tilmelding til kurset ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og mailadresse til Mirjam@cpop.dk

29. april 2016. Ændring i databasen 3C – OBS

Vær opmærksom på, at der er lavet en ændring i databasen 3C , når man skal indtaste nye protokoller. Man skal ikke indtaste personnummer som tidligere. Når man vil registrere en ny protokol, trykker man på “Søg”-knappen (se den røde pil under ændringer). Så kommer der en boks op, hvor man skal markere det barn man vil indtaste en protokol på. Dernæst trykker man “Hent” og personnummer, fornavn og efternavn hentes automatisk frem. Se ændringer her

Det endelige program til CPOP dag, tirsdag d. 14. Juni 2016

Husk at tilmeld dig du kan nå det endnu ! Klik på linket i bjælken her til højre. Dagen afholdes i Fredericia, Messe C. Du kan læse det spændende og endelige program her.. Vi glæder os til igen i år at se jer alle.

31.03.2016 Region Sjælland

CPOP kursus i den fysio- og ergoterapeutiske protokol den 24. maj og d. 23. juni

Tirsdag den 24. maj 2016 fra kl 9.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio-og ergoterapeutiske protokol og manual på Nykøbing F Sygehus og torsdag den 23. juni 2016 fra kl 9.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio-og ergoterapeutiske protokol og manual på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Kurserne vil bestå af en introduktion til CPOP, en gennemgang af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol samt afprøvning af ledmålinger i praksis. Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland, som arbejder med børn med CP født 2008 eller senere. Kurset vil være gratis.

Du kan læse programmet for dagen her.

Tilmelding til kurset kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til helles@cpop.dk.

Vi glæder os til at se jer

16.02.2016 Region Sjælland

CPOP er nu opstartet i Region Sjælland

1. februar 2016 blev koordinerende fysioterapeut Helle Maegaard Siggaard ansat til at implementere CPOP i Region Sjælland. Tilmeld jer nyhedsbrevet, så I kan følge med i udviklingen af opstarten. Helle Maegaard Siggaards kontaktoplysninger er helles@cpop.dk. Læs mere om implementeringen af CPOP i Region Sjælland her.

11.1..2016 Nationalt

Program og tilmelding til CPOP dag, tirsdag d. 14. Juni 2016

Du kan se programmet og tilmelde dig CPOP d. dagen 14. juni 2016 her på forsiden. Tilmelding: Klik på linket i bjælken her til højre. Dagen afholdes i Fredericia, Messe C. Du kan læse det spændende program her. Vi glæder os til igen i år at møde og være sammen med fagfolk og kollegaer :-)

21.12.2015 Region Midtjylland

Kursus i NYE test til børn med Cerebral Parese

Vi afholder et 3-dages kursus for fysioterapeuter der behandler og træner børn og unge med Cerebral Parese. En NY motorisk observationel test Challenge Module introduceres og gennemgås. Derudover undervises i Quality FM testen til vurdering af kvaliteten af bevægelser i grovmotorik.

Undervisere på kurset er: Virginia Wright, Fysioterapeut, Ph.d. og seniorforsker på Holland Bloorview Rehabilitation Hospital, Toronto, Canada og Kirsten Nordbye-Nielsen, specialist i pædiatrisk fysioterapi, ph.d. studerende, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark.

Du kan læse mere her.

25.1.2016 Der er desværre ikke flere ledige pladser, men vi opretter venteliste i tilfælde af afbud.

07.12.2015 Region Hovedstaden

PEDI-Cat til børn uden funktionsnedsættelse

Den danske PEDI-cat er på trapperne. Jette Christensen og Michelle Stahlhut har brug for hjælp til den danske validering af testen. Derfor søger de efter frivillige, som kan hjælpe med at indsamle data på 3-4 børn. Det kan være egne børn, børnebørn eller venners børn. Man får tilsendt PEDI-Cat med alle items i papirform, og vi skal bede jer om at svare på alle items for, at statistikerne kan se om de danske børn ligger i de samme aldersintervaller som de amerikanske børn i forhold til de forskellige opgaver. Læs mere her